Verslagen


Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Gelselaars Belang

Lees verder

Ledenvergadering 2022

Verslag ledenvergadering Gelselaars Belang, woensdag 23 maart 2022

Lees verder

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 Gelselaars Belang

Lees verder

Ledenvergadering 2021

Verslag ledenvergadering Gelselaars Belang, woensdag 24 maart 2021

Lees verder

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 Gelselaars Belang

Lees verder

Ledenvergadering 2020

Verslag ledenvergadering Gelselaars Belang, woensdag 30-6-2020

Lees verder

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 Gelselaars Belang

Lees verder

Ledenvergadering 2019

Verslag van de ledenvergadering van Gelselaars Belang. Op woensdag 13 maart 2019 om 20.00 uur in het Dorpshoes Gelster.

Lees verder

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 Gelselaars Belang

Lees verder

Ledenvergadering 2018

Verslag van de ledenvergadering van Gelselaars Belang. Op dinsdag 7 maart 2018 om 20.00 uur in het Dorpshoes Gelster.

Lees verder

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 Gelselaars Belang

Lees verder

Ledenvergadering 2017

Verslag van de ledenvergadering van Gelselaars Belang. Op woensdag 1 maart 2017 om 20.00 uur in het Dorpshoes Gelster.

Lees verder

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 Gelselaars Belang

Lees verder

Ledenvergadering 2016

Verslag van de ledenvergadering van Gelselaars Belang. Op woensdag 30 maart 2016 om 20.00 uur in het Dorpshoes Gelster.

Lees verder

Ledenvergadering 2015

Verslag van de ledenvergadering van Gelselaars Belang. Op dinsdag 24 maart 2015 om 20.00 uur in café rest. Florijn te Gelselaar.

Lees verder

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 Gelselaars Belang

Lees verder

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 Gelselaars Belang

Lees verder

Ledenvergadering 2014

Verslag van de ledenvergadering van Gelselaars Belang. Op woensdag 26 maart 2014 om 20.00 uur in café rest. Florijn te Gelselaar.

Lees verder

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 Gelselaars Belang

Lees verder

Ledenvergadering 2013

Verslag van de ledenvergadering van Gelselaars Belang. Op woensdag 27 maart 2013 om 20.00 uur in café rest. Florijn te Gelselaar.

Lees verder

Verenigingenavond 2012

Verslag van de jaarlijkse vergadering van het bestuur van Gelselaars Belang met afgevaardigden van de verenigingen en stichtingen in Gelselaar op woensdag 18 januari 2012 in De Klokslag te Gelselaar.

Lees verder

Verenigingenavond 2013

Verslag van de jaarlijkse vergadering van het bestuur van Gelselaars Belang met afgevaardigden van de verenigingen en stichtingen in Gelselaar op woensdag 6 februari 2013 in De Klokslag te Gelselaar.

Lees verder

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012 Gelselaars Belang

Lees verder

Ledenvergadering 2012

Verslag van de ledenvergadering van Gelselaars Belang op woensdag 28 maart 2012 om 20.00 uur in café rest. Florijn te Gelselaar.

Lees verder

Ledenvergadering 2011

Verslag van de algemene ledenvergadering van Gelselaars Belang op woensdag 23 maart 2011 om 20.00 uur in café rest. Florijn

Lees verder

Jaarverslag 2011

Jaarverslag Gelselaars Belang 2011

Lees verder

Jaarverslag 2010

Jaarverslag Gelselaars Belang 2010

Lees verder

Verenigingenavond 2011

Verslag van de vergadering van Gelselaars Belang met de verenigingen en stichtingen in Gelselaar op woensdag 19 januari om 20.00 uur in De Klokslag.

Lees verder

Ledenvergadering 2010

Verslag van de algemene ledenvergadering van Gelselaars Belang
op woensdag 24 maart 2010 om 20.00 uur in de Klokslag in Gelselaar.

Lees verder

Verenigingenavond 2010

Verslag van de vergadering van Gelselaars Belang met de verenigingen en stichtingen in Gelselaar op woensdag 20 januari om 20.00 uur in De Klokslag.

Lees verder