Verslagen


Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023 Gelselaars Belang

Lees verder

Ledenvergadering 2023

Verslag ledenvergadering Gelselaars Belang, 22 maart 2023

Lees verder

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Gelselaars Belang

Lees verder

Ledenvergadering 2022

Verslag ledenvergadering Gelselaars Belang, woensdag 23 maart 2022

Lees verder

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 Gelselaars Belang

Lees verder

Ledenvergadering 2021

Verslag ledenvergadering Gelselaars Belang, woensdag 24 maart 2021

Lees verder

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 Gelselaars Belang

Lees verder

Ledenvergadering 2020

Verslag ledenvergadering Gelselaars Belang, woensdag 30-6-2020

Lees verder

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 Gelselaars Belang

Lees verder

Ledenvergadering 2019

Verslag van de ledenvergadering van Gelselaars Belang. Op woensdag 13 maart 2019 om 20.00 uur in het Dorpshoes Gelster.

Lees verder

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 Gelselaars Belang

Lees verder

Ledenvergadering 2018

Verslag van de ledenvergadering van Gelselaars Belang. Op dinsdag 7 maart 2018 om 20.00 uur in het Dorpshoes Gelster.

Lees verder