Hervormde kerk


Driessenweg 10, 7275 AD GELSELAAR

De kerk in Gelselaar
Omstreeks 1440 wordt in Gelselaar een Rooms Katholieke kapel gesticht. Na de reformatie in 1517 wordt Gelselaar een zelfstandige kerkelijke gemeente en beroept de eerste predikant.
In 1841 wordt de dan oude, bouwvallige kapel vervangen door de huidige waterstaatskerk.

Fusie
De Hervormde Gemeente van Gelselaar fuseert in 2017 met de Hervormde Gemeenten van Geesteren, Borculo en Haarlo en de Gereformeerde kerk van Geesteren, Gelselaaar en Borculo tot de Protestantse Gemeente De Wijngaard.

Kerkdiensten
In de kerk in Gelselaar komen we met enige regelmaat op de zondagmorgen samen. Meestal om 10.00 uur, maar af en toe zijn er andere begintijden. Er zijn verschillende voorgangers en soms wordt een morgengebed of een zangdienst gehouden. Er wordt een aantal keren per jaar het Heilig Avondmaal gevierd. Op een aantal zondagen wordt er na de dienst gezamenlijk een kopje koffie / thee gedronken en nagepraat. Informatie op www.pgdewijngaard.nl

Kindernevendienst / oppas / zondagsschool
Er is soms kindernevendienst of zondagsschool voor kinderen in de basisschool leeftijd. Informatie hierover bij Silvia Spiegelenberg tel: 06-55868124

De Wijngaard
Door de fusie van vijf protestantse kerken is er een nieuwe situatie gekomen. Elke eerste zondag van de maand is er één gezamenlijke dienst in of Borculo of Geesteren. In het kerkblad en op de site staat per zondag waar er die zondag dienst is en wie er voorgaat. www.pgdewijngaard.nl

Gebruik van de kerk
Onze kerk is een goede locatie voor bijvoorbeeld een trouwdienst en een bezoekje is dan ook zeker de moeite waard. Klein en eenvoudig, maar smaakvol en met een goede akoestiek om er fijn te kunnen zingen. Voor informatie kunt U contact opnemen met Ida Markerink. Telefoon: 0545 – 481803 of 06 -5242 7326 e-mail: idamarkerink@gmail.com

Onderhoud van de kerk
Voor het onderhoud van de kerk in Gelselaar is een speciale stichting opgericht. De Stichting Behoud Waterstaatskerk Gelselaar. Voor informatie zie www.gelselaar.nl onder stichtingen.

U bent van harte welkom in de kerkdienst of voor een bezoek aan onze kerk.