Historie


Gelselaars Belang: sinds 1927

Gelselaars Belang is opgericht op 26 januari 1927. Sinds die tijd heeft de vereniging zich onder andere ingezet voor openbare voorzieningen, elektriciteit, woningbouw, riolering, de aanleg en verbetering van wegen, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. Ook is zij gesprekspartner bij de gemeente om te komen tot ontwikkelingen en het bereiken van gezamenlijke doelstellingen.


Samen met Geesteren?

Aanvankelijk was er sprake van één belangenvereniging voor Geesteren en Gelselaar. Hiertoe is op 17 december 1926 een vergadering gehouden in Geesteren bij cafe Kiffen. Toch bleek er geen goede basis te zijn om samen met Geesteren een belangenvereniging op te richten. Om deze reden is besloten om uitsluitend voor Gelselaar een eigen belangenvereniging op te richten. Vaststaat in elk geval dat op 26 januari 1927 Gelselaars Belang werd opgericht. Zo is vermeld in artikel 3 van de statuten.


Belangenbehartiging door de jaren heen

Natuurlijk was de situatie in die jaren een geheel andere dan nu. De zaken waar men zich in (het begin van) de 20e eeuw druk over maakte waren zaken zoals de gezamenlijke inkoop van brandstoffen en een uitvaartvereniging. Ook maakten de oprichters zich al druk over goed openbaar vervoer. Zo staat in het door Borklose Maote opnieuw afgedrukte krantenbericht: "Verder werd als direct belangrijk te bereiken doel o.a. genoemd: Te trachten dat meer als voorheen de treinen aan de halte Gelselaar zullen stoppen en verder om bij de indienststelling van den Spoor-autobusdienst Neede-Diepenheim te trachten deze via Geesteren en Gelselaar te doen lopen."  Met deze oude spoorlijn Neede-Hellendoorn ging het in de eerst helft van de 20e eeuw minder goed. Halte Gelselaar werd om te bezuinigen op 5 juni 1925 opgeheven.

Dit en meer historie voer de geschiedenis van Gelselaar is te lezen in het in 2000 verschenen boek over de geschiedenis van het dorp  met de titel “Gelselaar; beken, ganzen en mensen” van de in Gelselaar woonachtige schrijver Arend J. Heideman.


Waardering en Dankbaarheid

Wij spreken onze grote waardering en dankbaarheid uit aan allen die Gelselaars Belang door de jaren heen hebben gediend en bestuurd. Elke periode heeft z'n eigen aandachtsvelden. Dat zal ook in de toekomst zo blijven. Maar juist voor een relatief klein dorp zoals Gelselaar, is en blijft het nodig in gezamenlijkheid de belangen te behartigen. Dit is sinds 1927 niet veranderd.

Bestuur Gelselaars Belang