Historie


Ruim 85 jaar Gelselaars Belang.


Gelselaars Belang is opgericht op 26 januari 1927. Sinds die tijd heeft de vereniging zich onder andere ingezet voor openbare voorzieningen, elektriciteit, woningbouw, riolering, de aanleg en verbetering van wegen, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. Ook is zij gesprekspartner bij de gemeente om te komen tot ontwikkelingen en het bereiken van gezamenlijke doelstellingen.


Samen met  Geesteren??


Aanvankelijk was er sprake van één belangenverenging voor Geesteren en Gelselaar. Hiertoe is op 17 december 1926 een vergadering gehouden in Geesteren bij cafe Kiffen. Toch bleek er geen goede basis te zijn om samen met Geesteren een belangenvereniging op te richten. Om deze reden is besloten om uitsluitend voor Gelselaar een eigen belangengroep op te richten. Vaststaat in elk geval dat op 26 januari 1927 Gelselaars Belang werd opgericht. Zo is vermeld in artikel 3 van de statuten.


Belangenbehartiging door de jaren heen


Natuurlijk was de situatie in die jaren een geheel andere dan thans. De zaken waar men zich toen druk over maakte waren zaken zoals de gezamenlijke inkoop van brandstoffen en een uitvaartvereniging. Ook maakten de oprichters zich al druk over goed openbaar vervoer. Zo staat in het door Borklose Maote opnieuw afgedrukte krantenbericht: "Verder werd als direct belangrijk te bereiken doel o.a. genoemd, te trachten dat meer als voorheen de treinen aan de halte Gelselaar zullen stoppen en verder om bij de indienststelling van den Spoor-autobusdienst Neede-Diepenheim te trachten deze via Geesteren en Gelselaar te doen lopen." Met de spoorlijn Neede-Hellendoorn ging het inderdaad op dat moment minder goed. Halte Gelselaar werd om te bezuinigen op 5 juni 1925 opgeheven. Dit is het lezen in het in 2000 verschenen boek over de geschiedenis van Gelselaar.


Waardering en Dankbaarheid


Wij spreken onze grote waardering en dankbaarheid uit aan allen die Gelselaars Belang door de jaren heen hebben gediend en bestuurd.
Elke periode heeft z'n eigen aandachtsvelden. Dat zal ook in de toekomst zo blijven. Maar juist voor een relatief klein dorp zoals Gelselaar, is en blijft het nodig in gezamenlijkheid de belangen te behartigen. Dit is sinds 1927 niet veranderd.
 

Bestuur Gelselaars Belang