Bestuur


ADRESSENLIJST BESTUUR GELSELAARS BELANG 2018

FUNCTIE
NAAM
ADRES
POSTODE
TEL.0545
Vz.
Andre Stoltenberg
v Bevervoordestraat 50
7275 AG
482009
Secr.
Martijn Reurink
Schuppendijk 3
7275 CD
06-21391686
Pen.m.
Magdalena Marijt
v. Bevervoordestraat 43
7275 AE
481404
Lid
Janine Koetsier Pierinkdijk 9 7275 AJ 286818
Lid
Arjan Zieverink Tieberinkweg 7 7275 AA 481349
Lid
Bas te Velthuis v Bevervoordestraat 18
7275 AG
06-34901106
Lid
Bas Bokhorst v Bevervoordestraat 2 7275 AG 0545-201280
 
Correspondentieadres: Schuppendijk 3 7275 CD  Gelselaar
 
tel: 0621-391686
 
ROOSTER VAN AFTREDEN
NAAM
AANVANG
HERKIESBAAR
AFTREDEND
Magdalena Marijt
2011
2015
2019
Janine Koetsier 
2013
2017
2021
Andre Stoltenberg
2014
2018
2022
Martijn Reurink
2015
2019
2023
Arjan Zieverink
2016
2020
2024
Bas Bokhorst 2018 2020 2024
Bas te Velthuis 2017 2021 2025