Dorpshoes Gelster


website: www.dorpshoesgelster.nl


In 2015 is het voormalige gebouw De Klokslag aangekocht van de Ned. Herv. Kerk Gelselaar en verbouwd tot multifunctioneel Dorpshoes Gelster.

In het Dorpshoes is plek voor alle verenigingen en stichtingen die Gelselaar rijk is om hun sociaal culturele repetities, vergaderingen en bijeenkomsten te houden.

Het Dorpshoes Gelster wordt geëxploiteerd door de Stichting Dorpshoes Gelster. In dit bestuur hebben
Wim Kossink (voorzitter), Mariska Eeftink (secretaris en penningmeester), Sander Klein Braskamp en Silvia Spiegelenberg zitting.
 
Stichting Dorpshoes Gelster
Voorzitter: Wim Kossink
Tel.: 0545 – 48 16 08
E-mail: wim@dorpshoesgelster.nl

Secretaris: Mariska Eeftink
Tel.: 06 – 14 636 794
E-mail: mariska@dorpshoesgelster.nl

 

Beheer(reserveren):
E-mail: beheer@dorpshoesgelster.nl