Dorpshoes Gelster


website: www.dorpshoesgelster.nl

In 2015 is het voormalige gebouw De Klokslag aangekocht van de Ned. Herv. Kerk Gelselaar en verbouwd tot multifunctioneel Dorpshoes Gelster.

In het Dorpshoes is plek voor alle verenigingen en stichtingen die Gelselaar rijk is om hun sociaal culturele repetities, vergaderingen en bijeenkomsten te houden.

Het Dorpshoes Gelster wordt geëxploiteerd door de Stichting Dorpshoes Gelster.
 
Bestuur Stichting Dorpshoes Gelster:

Voorzitter

Wim Kossink

06 - 20 67 83 50

w.kossink65@gmail.com

Penningmeester

Mariska Eeftink

06 - 14 63 67 94

mariska@dorpshoesgelster.nl

Secretaris

Leonie Keppels

 

leonie@dorpshoesgelster.nl

Zitting

Helco Houweling

06 - 51 94 82 49

helcohouweling@gmail.com

Zitting

Sander Klein Braskamp

06 - 12 76 59 00

sander@dorpshoesgelster.nl 

Beheer(reserveren):
E-mail: info@dorpshoesgelster.nl