St. Behoud Watersstaatskerk Gelselaar


Eind 1996 is de Stichting Hervormde Kerk Gelselaar opgericht. De stichting stelt zich ten doel de restauratie en het onderhoud van het kerkgebouw te Gelselaar. In 1997 werden voorbereidingen getroffen voor een restauratie van de 10 Gotische ramen, de dakgoten, de zij ingang en de zuidelijke muur van de kerk. De stichting heeft de benodigde gelden o.a. bijéén gebracht middels een actie onder de Gelselaarse bevolking, een fancyfair in 1997 en een driedaags festijn in 1998 onder de noemer “Ganzendagen”. Sponsoren en andere mogelijke geldverstrekkers werden benaderd, zoals SNS Fonds Achterhoek Twente, gemeente Borculo, de Provincie Gelderland en Stichting Millieuzorggebied Neede-Borculo. Bovendien werden in samenwerking met de kerkvoogdij kerkelijke instanties benaderd.

Uiteindelijk heeft dit alles geresulteerd in een totale restauratie van het kerkgebouw, inclusief een verfraaiing van het interieur, een geluidsinstallatie en een heteluchtverwarming. Totale restauratie kosten, inclusief de toren, waren ƒ 360.000,- .

In 2007 is de vloer in de kerk geheel gerenoveerd, waarbij de oorspronkelijke vloer aangetroffen werd onder de te vervangen houten vloer. De oorspronkelijke zandstenen vloer is gebruikt in de nieuwe vloer ter plaatse van de looppaden. Het eindresultaat van de vloerrenovatie is erg mooi.

In 2008 zijn de predikantsborden gerestaureerd. Deze lijsten hangen achter in de kerk. Tevens zijn de fotolijsten volledig gemaakt  met foto’s of tekeningen van alle predikanten van Gelselaar.
Ook is het buitenschilderwerk voor de kerk uitgevoerd.

In 2009 is de naam van de Stichting veranderd in Stichting Behoud Waterstaatskerk Gelselaar.

In 2013 zijn in samenwerking met Gelselaars Belang en de gemeente Berkelland de paden om de kerk opnieuw gelegd, zodat er weer veilig over gelopen kan worden. Tevens is de verwarmingsinstallatie vernieuwd, zodat  er blijvend  gebruik van de kerk gemaakt kan worden

In 2016 is de gehele buitenkant inclusief  ramen,  gootlijsten en de deuren van beide ingangen geverfd. Ook zijn een aantal raampjes hersteld en stopverfzomen vervangen.

 

Bestuur en algemene informatie

Mede door de jaarlijkse financiële bijdrage van de donateurs kan de Stichting Behoud Waterstaatskerk Gelselaar een gezonde financiële reserve aanhouden waarmee het onderhoud van de kerk voor een lange termijn gewaarborgd is.

Elk jaar komt er een inspectierapport van ons kerkgebouw door de Monumentenwacht Gelderland. Met dat rapport proberen wij als stichting zoveel mogelijk het onderhoud te doen dat nodig is.

Naar de toekomst wil de Stichting Behoud Waterstaatskerk Gelselaar zich blijven inzetten voor de instandhouding van het kerkgebouw op een unieke locatie in het hart van Gelselaar.

Als U dit wilt ondersteunen kunt U donateur worden van de Stichting Behoud Waterstaatskerk Gelselaar tegen een jaarlijkse donatie van minimaal € 12,50. Ook giften zijn zeer welkom; het IBAN bankrekening nummer is: NL69RABO0309145961


Bestuur stichting Behoud Waterstaatskerk Gelselaar

Jan Klein Braskamp  voorzitter                                
José Pasop               secretaris
Miranda Zendman    penningmeester
Jan Hilhorst
Roy ten Pas
Ida Markerink