Paasvuur


Zondag 1 april 2018

Ook in 2018 zal het traditionele Gelselaars Paasvuur worden gehouden, dat op 1 april wordt ontstoken.
Zoals gewoonlijk ontmoeten wij elkaar om 20.00 uur bij Café Florijn waarna we, onder begeleiding van muziekvereniging Exelsior, naar het paasvuur lopen.
Dankzij de welwillende medewerking van de familie Zieverink is het ook dit deze keer weer mogelijk om het paasvuur te houden op de hoek van de Bollertweg.

Net zoals tijdens het paasvuur van 2017 is een scherpe wet- en regelgeving van toepassing. Daarom kan het hout niet willekeurig aangeleverd worden.
Deze keer kan het hout op de volgende tijdstippen gebracht worden:

  • Zaterdag 10 maart van 10.00 uur t/m 16.00 uur
  • Zaterdag 17 maart van 10.00 uur t/m 16.00 uur
  • Zaterdag 24 maart van 10.00 uur t/m 16.00 uur
  • Zaterdag 31 maart van 10.00 uur t/m 12.00 uur

Alleen snoeihout kan gebracht worden. Dus géén wortelresten of stobben.
Hier zal nadrukkelijk op gecontroleerd worden.
Buiten de genoemde tijden is het niet mogelijk hout aan te leveren en zal het terrein afgesloten zijn.

Om ongelukken te voorkomen vragen wij u uitdrukkelijk een gepaste afstand van het vuur te bewaren en voor, tijdens en na het paasvuur, goed op uw kinderen te letten.
De organisatie van het Gelselaars Paasvuur brengt kosten met zich mee. Daarom zal voor het brengen van het snoeihout een vrije gift gevraagd worden. Daarnaast zal het mogelijk zijn om tijdens het paasvuur een vrije gift te doneren.

Tijdens het paasvuur is een stand aanwezig met met koek en zopie.

Maar…
om het Gelselaars Paasvuur te blijven organiseren zijn enthousiaste vrijwilligers nodig. Graag begroeten wij opnieuw de vrijwilligers die zich tijdens het laatste paasvuur hebben ingezet.
Hoewel we met enige trots mogen vaststellen dat het Gelselaars Paasvuur 2017 een succes is geweest was het voor de groep vrijwilligers een hele klus.
Graag zouden wij vrijwilligers willen uitnodigen om samen met ons deze traditie te kunnen blijven voortzetten. Het gaat hierbij niet alleen om het opbouwen van de paasbult maar ook om werkzaamheden na afloop van het vuur.
Heb je interesse? Meld je dan bij één van de commissieleden.

Veel licht en warmte tijdens deze winter toegewenst en…
tot ziens voor, op of na 1 april 2018 !

Voor aanmelden als vrijwilliger (bij voorkeur per e-mail), vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met.
Han Rouhof tel.: 06-50 83 68 86 ; e-mail: fam.rouhof@wxs.nl hanrouhof@gmail.com
Of één van de andere vuurmeesters

De Vuurmeesters.