Paasvuur


We zijn weer begonnen met de opbouw van het Gelselaars Paasvuur, dat op 21 april wordt ontstoken.
Zoals gewoonlijk ontmoeten wij elkaar om 20.00 uur bij Café Florijn waarna we, onder begeleiding van muziekvereniging Exelsior, naar het paasvuur lopen.Daar zullen we samen met de leerlingen van groep 6 van de G.A.van der Lugtschool het paasvuur aansteken.
Bent u inwoner van Gelselaar en heeft u ook kinderen die in groep 6 zitten maar niet op de G.A.van de Lugtschool  en die het leuk vinden om ook te helpen bij het aansteken, dan kun u zich melden bij Gerrit Harderwijk tel.: 06-32011954 ; e-mail: veltha@hotmail.com

Dankzij de welwillende medewerking van de familie Zieverink is het ook dit deze keer weer mogelijk om het paasvuur te houden op de hoek van de Bollertweg. Alweer 15 jaar rond dit kruispunt.

Net zoals tijdens het paasvuur van 2018 is een scherpe wet- en regelgeving van toepassing. Daarom kan het hout niet willekeurig aangeleverd worden.
Op de volgende tijdstippen kan nog hout gebracht worden:

              Zaterdag   6 april     van 10.00 uur t/m 16.00 uur

              Zaterdag 13 april     van 10.00 uur t/m 16.00 uur

              Zaterdag 20 april     van 10.00 uur t/m 12.00 uur !

Alleen snoeihout kan gebracht worden. Dus géén wortelresten of stobben.
Hier zal nadrukkelijk op gecontroleerd worden.
Buiten de genoemde tijden is het niet mogelijk hout aan te leveren en zal het terrein afgesloten zijn.

Om ongelukken te voorkomen vragen wij u uitdrukkelijk een gepaste afstand van het vuur te bewaren en voor, tijdens en na het paasvuur, goed op uw kinderen te letten.
De organisatie van het Gelselaars Paasvuur brengt kosten met zich mee. Daarom zal voor het brengen van het snoeihout een vrije gift gevraagd worden. Daarnaast zal het mogelijk zijn om tijdens het paasvuur een vrije gift te doneren.

Tijdens het paasvuur is een stand aanwezig met met koek en zopie.

Om het Gelselaars Paasvuur te blijven organiseren zijn enthousiaste vrijwilligers nodig..

Voor aanmelden als vrijwilliger (bij voorkeur per e-mail), vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met.
Gerrit Harderwijk,.: tel: 06-32011954 ; e-mail: veltha@hotmail.com  Of één van de andere vuurmeesters

Laten we er samen weer een mooi en gezellg paasvuur van maken.

Groeten de Vuurmeesters