Verslagen


Jaarverslag 2018

JAARVERSLAG 2018 GELSELAARS BELANG

Voorzitter

André Stoltenberg

Secretaris

Martijn Reurink

Penningmeester

Algemeen adjunct

Magdalena Marijt

Martijn Reurink

Leden

Janine Koetsier

 

Arjan Zieverink

 

Bas te Velthuis

Bas Bokhorst


Ledenvergadering 
Deze werd gehouden op 7 april 2018 om 20.00 uur. De notulen van deze ledenvergadering zijn te lezen op de site van Gelselaar: www.gelselaar.nl.

Informatie aan inwoners
De informatie richting inwoners over Gelselaarse activiteiten werd in 2018 ook weer verzorgd door de redacties van het Gaanze praötje en de site www.gelselaar.nl,

Vergaderingen bestuur Gelselaars Belang
Net als afgelopen jaren is het bestuur van Gelselaars Belang elke eerste dinsdag van de maand bijeen geweest voor het houden van de reguliere bestuursvergadering.
Daarnaast is er een overleg geweest met de werkgroepen/ commissies die in feite onder Gelselaars Belang vallen maar zelf alle activiteiten verzorgen: Seniorencommissie, Dorpsböke, Paasvuurcommissie, WBG (werkgroep begraafplaats Gelselaar), St. Dorpshoes Gelster, Gaanze praötje, Schoolplein commissie, sint commissie, AED-werkgroep, oude schoolplein werkgroep, beheer website, fiets en wandelpaden werkgroep en de dorpscontactfunctionaris.

Projecten
Gelselaars Belang leden waren vertegenwoordigd in bijeenkomsten met de kleine kernen Berkelland, VKK Gelderland, duurzame energie, Herinrichting schoolplein, de kerkenpaden onderhoudsclub, herinrichting Diepenheimseweg. Ook de projecten Doeleman, plan Mensink en de Heuver worden natuurlijk op de voet gevolgd door ons. Los van het feit dat wij hier weinig inspraak in hebben, proberen wij wel het belang van deze projecten kenbaar te maken aan de betreffende partijen.

Herinrichting schoolplein (v Bevervoordestraat)
Na enkele jaren voorbereiding is op 17 maart begonnen met het leegmaken van het huidige schoolplein. Dankzij de vele vrijwilligers die aanwezig waren die dag, was er aan het eind van de middag een leeg schoolplein klaar voor de wederopbouw. De daarop volgende weken heeft de firma Vossebeld met enkele vrijwilligers hard gewerkt om tot dit fantastische eindresultaat te komen. Via deze weg willen wij dan ook alle vrijwilligers bedanken die een kleine of grote bijdrage hebben geleverd aan dit schoolplein, dit is iets waar we als Gelselaar trots op kunnen zijn.

Herinrichting Diepenheimseweg
In de werkgroep die zich hiermee bezighoudt zitten: Dick Leuverink, Guido Bogert, Jorrit klein Braskamp en Arjan Zieverink. Zij zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest om het toekomstige straatbeeld van Gelselaar in te vullen. De uitvoering van dit project zal begin 2019 starten, meer informatie hierover vindt u op de website van Gelselaar.nl en in dit Ganzepraötje. Ook hangt in de hal van ons Dorpshoes een plattegrond met daarop de werkzaamheden zoals deze uitgevoerd zullen gaan worden.

Verkeersregelaars
Gelselaars belang heeft in 2017 een verkeersregelaars bestand aangemaakt met personen die een E-learning hebben afgerond. Deze personen kunnen gevraagd worden wanneer er bij het organiseren van een evenement verkeersregelaars nodig zijn. Steeds meer verenigingen en stichtingen die een evenement organiseren maken dankbaar gebruik van deze mogelijkheid. Mocht u een activiteit willen organiseren waarbij verkeersregelaars moeten worden ingezet, neem dan contact op met Gelselaars Belang om gebruik te kunnen maken van de mensen die in dit bestand staan.

Woonvisie
Op 20 juni is de aftrap bijeenkomst geweest van de woonvisie voor Gelselaar. De uitkomsten van deze woonvisie worden nu en in de toekomst de leidraad voor woningbouw in Gelselaar. Wat voor woningen staan er en waar is behoefte aan. Op de website van Gelselaar.nl staan verslagen van de bijeenkomsten en ook de presentatie van de uitkomsten van de enquête.

Nieuwe website Gelselaar.nl
Zoals u wellicht al heeft gezien is er afgelopen jaar een nieuwe website gerealiseerd voor Gelselaar. Deze nieuwe website is beter leesbaar op mobiele telefoons en tablets en heeft daarnaast weer een moderne frisse uitstraling. Op de homepage staan de actuele items en agenda zodat u in 1 oogopslag op de hoogte bent van het laatste nieuws. Om dubbele activiteiten te voorkomen is het belangrijk dat alle verenigingen hun activiteiten plaatsen op de agenda.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt € 10,00 per jaar, ieder lid ontvangt 4 maal per jaar het Gaanze Praötje, hierin staan de activiteiten van de plaatselijke verenigingen vermeld. Dit krantje wordt door Gelselaars Belang gefinancierd en door een onafhankelijke redactie samengesteld.

Uw mening telt!
Gelselaars Belang probeert zoveel mogelijk de stem en mening van haar inwoners te vertegenwoordigen, daarom horen wij graag wat u belangrijk vindt. Waar zou naar uw mening Gelselaars Belang zich voor in moeten zetten? Of wat zijn zaken van algemeen belang waarbij Gelselaars Belang kan ondersteunen? Voor vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met één van de bovenstaande bestuursleden, of een mail sturen naar gelselaarsbelang@gelselaar.nl

Bestuur Gelselaars Belang


Terug naar overzicht