Muziekvereniging Excelsior, hoe het begon...


Oprichting

In de herfst van 1944 vinden Gerrit Hondorp en Gerrit Huisjes het tijd worden, dat er in Gelselaar een Muziekvereniging komt. Het duurt nog tot na de bevrijding in mei 1945 dat Meester Gerrit Heuvel, voorzitter van Gelsters Belang, een vergadering belegt om te komen tot de oprichting van een Muziekvereniging. 19 Enthousiastelingen zijn aanwezig en de oprichting is een feit. Helaas heeft Meester Gerrit Heuvel de eerste tonen van de Muziekvereniging nooit gehoord, voor de volgende vergadering is hij reeds overleden. Op 15 augustus 1945 wordt het 1e Bestuur gekozen. Voorzitter: G. Hondorp, Secretaris: H. Scholten en Penningmeester: J. Roossink.

De heer Willem Kremers uit Diepenheim solliciteert als Dirigent en hij maakt de eerste leden wegwijs in de muziekwereld en de verschillen tussen Harmonie en Fanfare. Er wordt gekozen voor Harmonie. Via een zogenaamde lijstencollecte wordt geld binnengehaald om instrumenten te kunnen kopen. Instrumenten kopen is in de na-oorlogse jaren een heel karwei. Via Hendrik Scholten (café van Ee) hebben ze de kans om 2e hands instrumenten te kopen in Amsterdam. Op 29 augustus 1946 worden de instrumenten uitgedeeld en gaat iedereen blazend naar huis.

De eerste jaren zijn de repetities (vaak groepsrepetities) bij de leden thuis. Met het Volksfeest in 1947 wordt in het dorp op alle hoeken van de straat “het Wilhelmus” gespeeld.

In 1949 wordt voor de eerste keer deelgenomen aan een Concours in Borculo, een 1e Prijs! In de daaropvolgende jaren nemen ze deel aan verschillende Concoursen met wisselend resultaat.

10- jarig bestaan

In 1955 viert Excelsior haar 10-jarig bestaan. Het concert wordt ’s avonds gevolgd door een revue “Bloazen mot ’t doon” geschreven door Meester Bent.

Vaandel

In 1958 wordt het vaandel aangeboden, op initiatief van de Volksfeestcommissie, door de gehele Gelselaarse bevolking. In zijn dankwoord zegt de voorzitter van Excelsior: “We hebben ons bij de oprichting voorgenomen om een muziekvereniging te zijn voor de gehele bevolking van Gelselaar en mogen vandaag gelukkig constateren dat we daarin geslaagd zijn”.

Oprichting de Scholl'nmeiers, later Edelweiss Kapelle

In 1960 wordt de kapel “de Scholl’nmeiers”, later Edelweiss Kapelle, opgericht. Samen met het in 1968 opgerichte “Instrumentenfonds” zorgt de Edelweiss Kapelle er nog steeds voor dat Excelsior financieel op peil blijft.

Drumband

De oprichting van de Drumband is in 1974 en begint onder leiding van Hennie Hammer uit Markelo.

25- jarig bestaan

In 1979 wordt het 25-jarig-bestaan gevierd. Bij dit jubileum wordt door de Gelselaarse Bevolking, in samenwerking met het Instrumentenfonds, nieuwe instrumenten aangeboden.

Majorette

In 1981 wordt de majorettegroep opgericht. Ze nemen deel aan diverse Wedstrijden met een goed tot zeer goed resultaat. Later is er een minirettegroep aan toegevoegd. Helaas houdt de majorettegroep op14 december 2002, door gebrek aan leden, op te bestaan.

40-jarig bestaan

Het 40-jarig bestaan van Excelsior en 25-jarig bestaan van de Edelweiss Kapelle wordt in 1985 gevierd met een Muziekfeest “Toet’n & Blaoz’n”.

Prijzen

Onder leiding van de huidige Dirigent van het Harmonieorkest, Gerard Berentsen uit Rekken, wordt in 1991, na 35 jaar, voor het eerst weer deelgenomen aan een Concours in Veenendaal. Een 1e prijs met promotie! In de jaren daarna wordt nog diverse malen aan een Concours in Veenendaal deelgenomen, in 1995 zelfs aan een TopConcours, met altijd een prachtige 1e prijs als resultaat. Op dit moment staat de Drumband, dit groeiende onderdeel van Excelsior, onder de deskundige leiding van Evert Mol uit Enschede. Belangrijk voor onze vereniging is ook Muziekschool “de Triangel”. 

Voor en door Gelselaar of Voor en door het Volk

Helaas zijn ons in de loop der jaren ook leden ontvallen door de dood. Niet alleen oudere, maar ook soms jongere. We menen deze mensen niet beter te kunnen eren dan door met goede moed op de ingeslagen weg door te gaan. Zoals onze eerste mensen in 1945 met veel moed en enthousiasme begonnen zijn na zo’n wrede en meedogenloze oorlog. Met als uiteindelijk resultaat een bloeiende muziekvereniging die het Jubileumjaar 2005 ingaat als een vereniging “Voor en door heel Gelselaar” of zoals u wilt: “Voor en door het Volk”.

Tekst uit: Muziekvereniging Excelsior Gelselaar 1945 – 2000
door Bertus Stoltenberg en Jan Voortman