Muziekvereniging Excelsior


Muziekvereniging Excelsior is een vereniging met ca. 45 leden en ca. 10 jeugdleden.

De activiteiten van de vereniging bestaan o.a. uit deelname aan optochten in Gelselaar (Paasvuur, Zomerfeest en Sinterklaas) en tijdens het carnaval in Neede.
Hiernaast verzorgt de vereniging ook regelmatig concerten, serenades en gaat op concours.

Het is een goed gebruik dat Excelsior bij speciale verjaardagen (90, 95, 100 jaar) en (huwelijks)jubilea (40, 50, 55, 60, 65, 70 jaar) een serenade brengt. Helaas weet het bestuur niet altijd wanneer er dit soort momenten gevierd worden. Daarom hierbij de vraag om aan een van de bestuursleden te melden wanneer je zelf of iemand in de naaste omgeving een serenade, al dan niet tegen geldelijke vergoeding, op prijs stelt.

De Harmonie repeteert wekelijks, op maandagavond van 19.45-21.45 uur, in het Dorpshoes. Deze repetities staan onder leiding van Mark ten Breul.
Hieraan voorafgaand speelt het leerlingenorkest onder leiding van Lotte Sieverink van 18.45-19.30 uur. 
De malletband repeteert op dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in het Dorpshoes en staat onder leiding van Otto Camfferman uit Neede.Lidmaatschap

Wanneer je besluit lid te worden van Excelsior geeft zij in principe een instrument in bruikleen. Zodra je deel gaat nemen aan de verschillende activiteiten van de vereniging zorgen zij ook voor een uniform. Zelf dien je voor een wit overhemd, zwarte sokken en zwarte schoenen te zorgen. Tevens krijg je bladmuziek en een bijbehorende map. Bovendien biedt Excelsior de mogelijkheid tot het volgen van muziekonderwijs in samenwerking met de BeMO. Deze kosten zijn uiteraard wel voor eigen rekening.

Excelsior verwacht van haar leden dat de repetities regelmatig worden bezocht, deelneemt aan alle activiteiten die door Excelsior worden georganiseerd.

Tevens is uiterste voorzichtigheid met de in bruikleen gestelde spullen van groot belang. 

De contributie bedraagt:
Volwassenen € 50,00 per kwartaal
Jeugdleden tot 18 jaar € 30,00 per kwartaal

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. Dit mag uiteraard ook per e-mail naar  muziek@excelsiorgelselaar.nl. Wanneer een lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt blijft de bijdrage verschuldigd tot aan het eind van het kwartaal van opzegging.

Waar kun je informatie krijgen of je opgeven? Bij het bestuur!  muziek@excelsiorgelselaar.nl

Het bestuur bestaat uit:

Roy Rouhof

:voorzitter

voorzitter@excelsiorgelselaar.nl

06-14033604

José Pasop

:secretaris

secretaris@excelsiorgelselaar.nl

06-23737389

Ellen Teusink

:penningmeester

penningmeester@excelsiorgelselaar.nl

06-30136678

Ina Oltvoort

:bestuurslid

 

06-53498598

Luuk ten Have

:bestuurslid

 

06-50858542


Belangstelling?
Kom eens (in overleg met het bestuur) op de repetitieavond kijken en luisteren.

Tot ziens.