Popkoor SoSjaal


Eind 2010 is in Gelselaar het gemengde koor ‘SoSjaal’ opgericht. In de naam SoSjaal zitten de muzieknoot So en de sjaal die door de leden destijds werd gedragen tijdens optredens. Ook speelt op de achtergrond de gedachte dat zingen een sociale activiteit is, waaraan iedereen kan meedoen.

Het ruim 20 enthousiaste leden tellende koor beschikt inmiddels over een breed repertoire met Nederlands- en Engelstalige populaire muziek.
Er worden bijvoorbeeld nummers gezongen van Adèle, Dotan, Nick en Simon, Leonard Cohen en Danny Vera, maar ook nummers van Michael Jackson, Queen en Axwell Ʌ Ingrosso.  Ook Kerstliedjes ontbreken niet wanneer de tijd daar is!

Vanaf de oprichting stond het koor onder leiding van Rosanne Post-Sprick.  Bij haar afscheid op 13 juli 2022 werd zij verrast met een cd, waarop het koor de door haar geschreven dialectversie zong van het nummer ‘Mooi’ (J. Ewbank).  Ook het nummer Wêr Bisto van Twarres werd door haar naar ons eigen dialect vertaald.
Vanaf februari 2023 is Ester Wiegerinck de dirigent. Zij zorgt ervoor dat de leden nog steeds met heel veel plezier repeteren.

De sfeer binnen het koor is gezellig en toch ook serieus als het er op aankomt. Men heeft inmiddels opgetreden op verschillende locaties en ook samen met diverse verenigingen, zoals Chr. Gem. zangvereniging Comt nu met Sangh, muziekvereniging Excelsior, het Tempel Team en toneelvereniging De Eendracht. Naast deze verenigingen uit Gelselaar heeft SoSjaal ook opgetreden met muziekvereniging Amicitia uit Geesteren en dameskoor Timeless uit Haarlo.

Voor eventuele nadere informatie, kan contact worden opgenomen met Gertina Daalwijk, telefoonnummer 06-41085526 en mailadres sosjaal@hotmail.com