Popkoor SoSjaal


Eind 2010 is in Gelselaar het gemengde koor ‘SoSjaal’ opgericht. In de naam SoSjaal zitten de muzieknoot So en de sjaal die door de leden wordt gedragen tijdens optredens. Ook speelt op de achtergrond de gedachte dat zingen een sociale activiteit is, waaraan iedereen kan meedoen! Het oorspronkelijke idee om een koor op te richten waar iedereen aan kan meedoen die plezier beleeft aan zingen is inmiddels volledig tot z’n recht gekomen.

Het koor telt inmiddels ruim 20 enthousiaste leden, die gedirigeerd worden door Rosanne Sprick. Inmiddels is een breed repertoire opgebouwd met Nederlands- en Engelstalige populaire muziek.
Er worden bijvoorbeeld nummers gezongen van Adèle, Dotan, Leonard Cohen en Kansas, maar ook nummers van Nick en Simon, Miss Montrea (met Nielson en Paskal Jakobsen) en Claudia de Breij. Erg leuk is ook het nummer Wêr bisto van Twarres, door Rosanne bewerkt naar het Achterhoeks: Waor bun ie. Ook Kerstliedjes ontbreken niet wanneer de tijd daar is!

De sfeer binnen het koor is gezellig en toch ook serieus als het er op aankomt. Men heeft inmiddels opgetreden op verschillende locaties en ook samen met diverse verenigingen, zoals Chr. Gem. zangvereniging Comt nu met Sangh, muziekvereniging Excelsior en toneelvereniging De Eendracht. Naast deze verenigingen uit Gelselaar heeft SoSjaal ook opgetreden met muziekvereniging Amicitia uit Geesteren en dameskoor Timeless uit Haarlo.

In het voorjaar van 2016 zal popkoor SoSjaal een verlaat lustrumconcert geven. Een aantal leden is bezig met de voorbereidingen. Zodra de datum bekend is, zullen we het melden op deze website.
Als lustrumcadeautje hebben de leden allemaal al wel een sjaal gekregen, die gedragen kan worden tijdens optredens. Om een fleurig geheel te krijgen, is gekozen voor 4 verschillende kleuren.


Op deze foto ontbreekt Joke te Morsche 
 

Op woensdag 21 december, onze laatste repetitie-avond van 2016, sluiten wij het jaar af met een MEEZINGCONCERT.

Om 20.00 uur beginnen we met een korte workshop in het Dorpshoes Gelster onder leiding van Rosanne Sprick. We zullen met de aanwezigen enkele bekende nummers instuderen, die we vervolgens samen gaan zingen.

Ervaring is niet nodig; enthousiasme wel. Ook wanneer u alleen maar wilt komen luisteren, bent u van harte welkom!

Voor eventuele nadere informatie kan contact worden opgenomen met
Erna Wanink, telefoon 0545-482279 of w.wanink@caiway.nl

Voor eventuele nadere informatie, kan contact worden opgenomen met Erna Wanink, telefoon 0545-482279 of w.wanink@caiway.nl