Woonvisie Gelselaar

Samen energie besparen in Gelselaar!

De laatste keer dat we berichtten over energie besparen in Gelselaar is alweer een klein jaar geleden. In die tijd heeft veel stil gelegen, zo ook de vorig jaar al aangekondigde actie voor het plaatsen van zonnepanelen (PV).

Lees verder

Nieuwbouw van drie woningen op plan “De Heuver Zuid”

Gelster Besteet heeft er de afgelopen jaren aan gewerkt om de woonbehoefte binnen Gelselaar in kaart te brengen. Er bestaat inmiddels een lijst met daarop woningzoekenden

Lees verder

Woonvisie “Gelster Besteet”

Vanuit het dorp krijgen wij regelmatig de vraag hoe het staat met de ontwikkelingen rondom de woonvisie. Wij hadden graag alle inwoners bijgepraat tijdens de algemene ledenvergadering van het Gelselaars Belang, maar deze wordt i.v.m. de corona perikelen uitgesteld. Daarom zullen we jullie via deze weg proberen zoveel mogelijk informatie te geven.

Lees verder

Samen energie besparen in Gelselaar!

In het vorige Gaanze Praötje hebben we nogmaals de nadruk gelegd op de isolatie actie die in het najaar van 2019 is opgestart. We zijn verheugd dat ook daar nog een aantal extra initiatieven uit voort lijken te komen. Intussen hebben we als werkgroep duurzaamheid Gelster Besteet de balans van de isolatie actie opgemaakt.

Lees verder

Samen energie besparen in Gelselaar

De eerste stap van de werkgroep “duurzaamheid Gelster Besteet“ is gezet met de avond “Samen energie besparen in Gelselaar”.  Op donderdag 7 november was er een  goed bezochte dorpsbijeenkomst om energie te besparen.

Lees verder

Samen energie besparen in Gelselaar!

Inwoners van Gelselaar die interesse hebben om hun huis te isoleren zijn van harte welkom op donderdag 7 november a.s. in het dorpshoes voor de bijeenkomst "Gelselaar gaat samen huizen isoleren"

Lees verder

Samen energie besparen in Gelselaar!

In Gelselaar is het goed wonen. In de enquête over woonwensen en tijdens het woon-energie café in oktober 2018 hebben veel inwoners aangegeven dat ze interesse hebben in het verduurzamen van hun woning. 

Lees verder

Woonvisie "Gelster Besteet"

Op 29 januari heeft het collega van B&W het document "Ontwikkelkader Gelselaar" goedgekeurd. Daarmee kunnen de werkgroepen van start gaan.

Lees verder

Doorontwikkelplan Gelselaar

In dit document kunnen inwoners lezen wat de doelen van het project ‘Gelster besteet’ zijn. Tevens worden de woonuitdagingen beschreven waar inwoners via werkgroepen mee aan slag kunnen gaan.

Lees verder

Ontwikkelkader Gelselaar

Het ontwikkelkader beschrijft de kaders waarbinnen nieuwe (woon)ontwikkelingen in Gelselaar aan worden getoetst.

Lees verder