Woonvisie Gelselaar

Samen energie besparen in Gelselaar!

In Gelselaar is het goed wonen. In de enquête over woonwensen en tijdens het woon-energie café in oktober 2018 hebben veel inwoners aangegeven dat ze interesse hebben in het verduurzamen van hun woning. 

Lees verder

Woonvisie "Gelster Besteet"

Op 29 januari heeft het collega van B&W het document "Ontwikkelkader Gelselaar" goedgekeurd. Daarmee kunnen de werkgroepen van start gaan.

Lees verder

Doorontwikkelplan Gelselaar

In dit document kunnen inwoners lezen wat de doelen van het project ‘Gelster besteet’ zijn. Tevens worden de woonuitdagingen beschreven waar inwoners via werkgroepen mee aan slag kunnen gaan.

Lees verder

Ontwikkelkader Gelselaar

Het ontwikkelkader beschrijft de kaders waarbinnen nieuwe (woon)ontwikkelingen in Gelselaar aan worden getoetst.

Lees verder

Gelster Besteet

Op 31 oktober 2018 heeft  de presentatie van de woonuitdagingen in Gelselaar plaats gevonden.  Op www.gelselaar.nl  staat de gehele presentatie van die avond in Café Florijn.

Lees verder

Presentatie Enquête Woonvisie

Op woensdag 31 oktober hebben we een avond gehouden bij Café Florijn, waarbij de uitkomsten van de woonvisie enquête zijn gepresenteerd.

Lees verder

Presentatie uitkomsten Woonenquête

Bent u inwoner van Gelselaar en nieuwsgierig naar de uitkomsten van de Woonenquête ‘Gelster Besteet’? Kom dan op woensdag 31 oktober 2018 om 20.00 uur naar café Florijn
in Gelselaar.

Lees verder

Uitnodiging Woon-energie Café Gelselaar – woensdag 10 oktober - 19.30 uur – Dorpshoes Gelster

Onlangs heeft de woonenquête ‘Gelster Besteet ’ plaats gevonden.  Veel mensen hebben  in de enquête aangegeven dat men wensen heeft om de woning comfortabeler en/of energiezuinig te maken.  

Lees verder

Uitnodiging (starters)woningen bijeenkomst – 12 september

Onlangs hebben veel jongeren de enquête ‘Gelster Besteet’  ingevuld.  Heel wat jongeren hebben in de enquête aangegeven dat ze op kort

Lees verder

Enquête woonvisie "Gelster Besteet"

Het project ‘Gelster besteet’ is op 20 juni 2018 met een geslaagde bijeenkomst van start gegaan. De projectgroep, bestaande uit inwoners van Gelselaar, de gemeente Berkelland en woningcorporatie ProWonen

Lees verder