Woonvisie Gelselaar

Gemeenteraad akkoord met bouw 11 woningen op locatie Mensink in Gelselaar

De gemeenteraad heeft gisteren het collegevoorstel om in te stemmen met de bouw van 11 woningen op de locatie Mensink in Gelselaar unaniem aangenomen. Het gaat om twee vrijstaande woningen, vier twee-onder-één-kapwoningen, twee hoekwoningen (o.a. geschikt voor starters) voor de verkoop en 3 tussenwoningen.

Lees verder

Hoeveel warmte lekt uw huis?

Wilt u ook een idee hebben over de hoeveelheid warmte die uit uw huis lekt? Agem Energieloket biedt namens de gemeente Berkelland gratis de mogelijkheid aan particuliere huiseigenaren in Gelselaar om een gezamenlijke warmtefoto-actie op te zetten.

Lees verder

Samen energie besparen in Gelselaar!

Je hebt het al in het Gaanze Praötje van juli kunnen lezen; we gaan de krachten weer bundelen en zonnepanelen (PV) plaatsen in Gelselaar. Het plaatsen van zonnepanelen is voor Gelselaar als beschermd dorpsgezicht in sommige gevallen lastig. Gelukkig is in grote lijnen duidelijk waar zonnepanelen geplaatst mogen worden. Daarom is dit het juiste moment om dit gezamenlijk op te pakken.

Lees verder

Update Plan ‘Mensink’

De projectontwikkelaar heeft Jaap Bijker opdracht gegeven om de woningen die worden gebouwd op plan ‘Mensink’ te gaan verkopen. Er worden koopwoningen gebouwd en geen huurwoningen. Architect Henk de Leeuw legt de laatste hand aan de tekeningen en aannemer Rijkenbarg is bijna klaar met calculeren.

Lees verder

College stemt in met woningbouw in Gelselaar

Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de bouw van 11 woningen op de locatie Mensink in Gelselaar. Het gaat om twee vrijstaande woningen, vier twee-onder-één-kapwoningen, twee hoekwoningen (o.a. geschikt voor starters) voor de verkoop en 3 tussenwoningen voor verhuur.

Lees verder

Samen energie besparen in Gelselaar!

De laatste keer dat we berichtten over energie besparen in Gelselaar is alweer een klein jaar geleden. In die tijd heeft veel stil gelegen, zo ook de vorig jaar al aangekondigde actie voor het plaatsen van zonnepanelen (PV).

Lees verder

Nieuwbouw van drie woningen op plan “De Heuver Zuid”

Gelster Besteet heeft er de afgelopen jaren aan gewerkt om de woonbehoefte binnen Gelselaar in kaart te brengen. Er bestaat inmiddels een lijst met daarop woningzoekenden

Lees verder

Woonvisie “Gelster Besteet”

Vanuit het dorp krijgen wij regelmatig de vraag hoe het staat met de ontwikkelingen rondom de woonvisie. Wij hadden graag alle inwoners bijgepraat tijdens de algemene ledenvergadering van het Gelselaars Belang, maar deze wordt i.v.m. de corona perikelen uitgesteld. Daarom zullen we jullie via deze weg proberen zoveel mogelijk informatie te geven.

Lees verder

Samen energie besparen in Gelselaar!

In het vorige Gaanze Praötje hebben we nogmaals de nadruk gelegd op de isolatie actie die in het najaar van 2019 is opgestart. We zijn verheugd dat ook daar nog een aantal extra initiatieven uit voort lijken te komen. Intussen hebben we als werkgroep duurzaamheid Gelster Besteet de balans van de isolatie actie opgemaakt.

Lees verder

Samen energie besparen in Gelselaar

De eerste stap van de werkgroep “duurzaamheid Gelster Besteet“ is gezet met de avond “Samen energie besparen in Gelselaar”.  Op donderdag 7 november was er een  goed bezochte dorpsbijeenkomst om energie te besparen.

Lees verder