ANBI gegevens


Gegevens ANBI 01-01-2017

Naam: Stichting Erfgoed Gelselaar.
RSNI nummer: 8168.50.161
Contact: E.G. Hondeveld- Voortman
Diepenheimseweg 50
7275 AR Gelselaar
tel. 06-53186547
e-mail: st.erfgoed.gelselaar@gmail.com 

H.G. Wannink
Van Bevervoordestraat 19
7275 AE Gelselaar
tel. 0545-481401
e-mail: wannink@online.nl

Bestuurssamenstelling:
H.G. Wannink voorzitter
E.G. Hondeveld- Voortman secr.-penningmeester
H. Luttikhedde- Griemelink contactpersoon optreden ganzen.

Beleidsplan:
Het is noodzakelijk in 2017 te zorgen voor uitbreiding van het bestuur, een oplossing te vinden voor het exploitatie te kort en goede afspraken voor onderhoud te maken.

Beloningsbeleid: er wordt volledig gewerkt met vrijwilligers, op basis hiervan vindt geen
beloning plaats. Kinderen die meegaan als ganzenhoedster ontvangen
een kleine vergoeding; € 10,-- per keer dat hun hulp wordt gevraagd.

Doelstelling:

 • De instandhouding van historische roerende en onroerende zaken en maatschappelijke en cultuurhistorische waarden, in het bijzonder met betrekking tot Gelselaar.
 • Het bevorderen en stimuleren van studie naar en kennis en behoud van deze waarden en de daarmee verband houdende cultuuruitingen als literatuur, poëzie en kunstexpressie.

Uitgeoefende activiteiten 2016

 • Organiseren Ganzenmarkt op de eerste zondag in juli, voor 2016 was dit 3 juli.
 • St. Erfgoed is eigenaar van de Ganzenweide.
 • In het kader van vrijwilligerswerk van het Oranjefonds, werd er gewerkt aan het onderhoud van de Ganzenweide en het aangrenzende van Bevervoordeterrein met het ganzenbord.
 • Staring on the Job is een activiteit van het Staring College, jaarlijks wordt er door eindexamenleerlingen een ochtend gewerkt aan onderhoud van de ganzenweide. Contacten met andere historische verenigingen zijn er via Erfgoedkoepel Berkelland, dit
  geeft o.a. samenwerking t.a.v. open monumentendag . In 2016 werd de erfgoedprijs 2016 uitgereikt aan de heer Arend Heideman voor zijn publicaties betreffende Erfgoed. .
 • Het onderhoud van de ganzenweide is gedeeltelijk uitgevoerd door vrijwilligers, dwz. er is regelmatig maaiwerk verricht. De beide vijvers zijn geschoond door een loonbedrijf. Een deel van de weides is nieuw ingezaaid.
 • Een resterend deel van de Ganzenweide was nog eigendom van de fam. Zieverink. Door schenking is dit deel overgedragen aan de St. Erfgoed Gelselaar.
 • Vanwege heersende vogelgriep zijn een aantal optredens met de ganzen niet doorgegaan.
 • Door een samenloop van omstandigheden, laat inzaaien van de ganzenweide, te veel ganzen en vogelgriep was het noodzakelijk tijdens de winterperiode veel bij te voeren. Samen met notaris- en overdrachtskosten en het niet doorgaan optredens heeft dit geleid tot te hoge kosten, of anders gezegd: een behoorlijk exploitatie te kort.

Gegevens ANBI 01-01-2016

Naam: Stichting Erfgoed Gelselaar.
RSNI nummer: 8168.50.161
Contact: E.G. Hondeveld- Voortman
Diepenheimseweg 50
7275 AR Gelselaar
tel. 06-53186547
e-mail: st.erfgoed.gelselaar@gmail.com 

H.G. Wannink
Van Bevervoordestraat 19
7275 AE Gelselaar
tel. 0545-481401
e-mail: wannink@online.nl

Bestuurssamenstelling:
H.G. Wannink voorzitter
E.G. Hondeveld- Voortman secr.-penningmeester
H. Luttikhedde- Griemelink contactpersoon optreden ganzen.

Beleidsplan:
zie doelstelling

Beloningsbeleid: er wordt volledig gewerkt met vrijwilligers, op basis hiervan vindt geen beloning plaats.

Doelstelling:

 • De instandhouding van historische roerende en onroerende zaken en maatschappelijke en cultuurhistorische waarden, in het bijzonder met betrekking tot Gelselaar.
 • Het bevorderen en stimuleren van studie naar en kennis en behoud van deze waarden en de daarmee verband houdende cultuuruitingen als literatuur, poëzie en kunstexpressie.

Uitgeoefende activiteiten 2015

 • Jaarlijks organiseren wij de Ganzenmarkt op de eerste zondag in juli, voor 2015 was dit 5 juli. Een gezellige, kleinschalige markt onder de noemer: Kunst, Cultuur en Historie.
  Een markt met diverse kramen, muziekoptredens en exposities op de delen langs de
  Dorpsstraat. Hoogtepunt van de dag is de verkiezing van de beste ganzenhoeder- of hoedster
  voor het jaar 2015.
 • St. Erfgoed is eigenaar van de Ganzenweide. Hier grazen het jaar door 30 tot 50 ganzen.
  Met deze ganzen verzorgen we diverse optredens, oa. op de ganzenmarkten in Enter en
  Coevorden.
 • In het kader van vrijwilligerswerk van het Oranjefonds, werd er gewerkt aan het onderhoud
  van de Ganzenweide en het aangrenzende van Bevervoordeterrein met het ganzenbord.
 • Staring on the Job is een activiteit van het Staring College, jaarlijks wordt er door
  eindexamenleerlingen een ochtend gewerkt aan onderhoud van de ganzenweide.
 • Contacten met andere historische verenigingen zijn er via Erfgoedkoepel Berkelland, dit
  geeft o.a. samenwerking t.a.v. open monumentendag .
 • Er zijn problemen t.a.v. het onderhoud van de ganzenweide dit vraagt om oplossingen
  voor een volgend jaar.
 • De aanvragen om met de ganzen naar festiviteiten te komen, zorgen voor enig evenwicht
  tussen kosten en uitgaven. Met enkele organisaties komen we tot een uitwisseling, zij
  treden op tijdens de Ganzenmarkt, wij met de ganzen tijdens hun activiteit/festival.
 • Door het aftreden van Bert Geerdink als bestuurslid is het dringend noodzakelijk voor
  aanvulling van het bestuur zorg te dragen.

Gegevens ANBI 01-01-2015

Naam: Stichting Erfgoed Gelselaar.
RSNI nummer: 8168.50.161
Contact: E.G. Hondeveld- Voortman
Diepenheimseweg 50
7275 AR Gelselaar
tel. 06-53186547
e-mail: st.erfgoed.gelselaar@gmail.com 

H.G. Wannink
Van Bevervoordestraat 19
7275 AE Gelselaar
tel. 0545-481401
e-mail: wannink@online.nl

Bestuurssamenstelling:
H.G. Wannink voorzitter
E.G. Hondeveld- Voortman secr.-penningmeester
B. Geerdink lid
H. Luttikhedde- Griemelink contactpersoon optreden ganzen.

Beleidsplan:
zie doelstelling

Beloningsbeleid: er wordt volledig gewerkt met vrijwilligers, op basis hiervan vindt geen beloning plaats.

Doelstelling:

 • De instandhouding van historische roerende en onroerende zaken en maatschappelijke en cultuurhistorische waarden, in het bijzonder met betrekking tot Gelselaar.
 • Het bevorderen en stimuleren van studie naar en kennis en behoud van deze waarden en de daarmee verband houdende cultuuruitingen als literatuur, poëzie en kunstexpressie.

Uitgeoefende activiteiten 2014

 • Jaarlijks organiseren wij de Ganzenmarkt op de eerste zondag in juli, voor 2014 was dit 6 juli. Een gezellige, kleinschalige markt onder de noemer: Kunst, Cultuur en Historie. Een markt met diverse kramen, muziekoptredens en exposities op de delen langs de Dorpsstraat. Hoogtepunt van de dag is de verkiezing van de beste ganzenhoeder- of hoedster
  voor het jaar 2014.
 • St. Erfgoed is eigenaar van de Ganzenweide. Hier grazen het jaar door 30 tot 50 ganzen. Met deze ganzen verzorgen we diverse optredens, oa. op de ganzenmarkten in Enter en Coevorden.
 • In het kader van vrijwilligerswerk van het Oranjefonds, werd er gewerkt aan het onderhoud van de Ganzenweide en het aangrenzende van Bevervoordeterrein met het ganzenbord.
 • Contacten met andere historische verenigingen zijn er via Erfgoedkoepel Berkelland.Eind 2013 werd een aangrenzend stuk grond van de ganzenweide aangekocht van de heer Boerman. Tw. 25 are en 20 ca.
St. Erfgoed Gelselaar
2015
 inkomsten   uitgaven 
     
leningen; terug Ruiterkamp    €   1.000,00
optredens met de ganzen;
incl. coevorden 2014
 €   5.366,35  €      913,03
subsidies  €        25,00  
markt  €      514,00  €      494,97
kosten bank    €      204,10
algemene kosten     €   1.344,91
saldo     €   1.948,34
   €   5.905,35  €   5.905,35

Gegevens ANBI 01-01-2014

Naam: Stichting Erfgoed Gelselaar.
RSNI nummer: 8168.50.161
Contact:
   E.G. Hondeveld- Voortman
   Diepenheimseweg 50 7275 AR Gelselaar
   tel. 06-53186547
   e-mail: st.erfgoed.gelselaar@gmail.com 

   H.G. Wannink
   Van Bevervoordestraat 19 7275 AE Gelselaar
   tel. 0545-481401
   e-mail: wannink@online.nl

Bestuurssamenstelling:
H.G. Wannink voorzitter
E.G. Hondeveld- Voortman secr.-penningmeester
B. Geerdink lid
H. Luttikhedde- Griemelink contactpersoon optreden ganzen.

Beleidsplan:
zie doelstelling

Beloningsbeleid:
er wordt volledig gewerkt met vrijwilligers, op basis hiervan vindt geen beloning plaats.

Doelstelling:

 • De instandhouding van historische roerende en onroerende zaken en maatschappelijke encultuurhistorische waarden, in het bijzonder met betrekking tot Gelselaar. 
 • Het bevorderen en stimuleren van studie naar en kennis en behoud van deze waarden en de daarmee verband houdende cultuuruitingen als literatuur, poëzie en kunstexpressie.

 Uitgeoefende activiteiten 2013

 • Jaarlijks organiseren wij de Ganzenmarkt op de eerste zondag in juli, voor 2013 was dit 7 juli. Een gezellige, kleinschalige markt onder de noemer: Kunst, Cultuur en Historie. Een markt met diverse kramen, muziekoptredens en exposities op de delen langs de Dorpsstraat. Hoogtepunt van de dag is de verkiezing van de beste ganzenhoeder- of hoedster voor het jaar 2013.
 • St. Erfgoed is eigenaar van de Ganzenweide. Hier grazen het jaar door 30 tot 50 ganzen. Met deze ganzen verzorgen we diverse optredens, oa. op de ganzenmarkten in Enter en Coevorden.
 • In het kader van vrijwilligerswerk van het Oranjefonds, werd er gewerkt aan het onderhoud van de Ganzenweide en het aangrenzende van Bevervoordeterrein met het ganzenbord.
 • Op 13 september werd Gelselaar officieel aangewezen als “Beschermd Dorpsgezicht.”.In samenwerking met Gelselaar Belang werden hiervoor voorbereidende werkzaamheden verricht.
 • In aansluiting op de aanwijzing tot “Beschermd Dorpsgezicht” werd de opening van de Open Monumentendag 2013 voor de gemeente Berkelland in Gelselaar georganiseerd. Na de opening door de voorzitter in café Florijn konden we genieten van diverse optredens, in de kerk en op de delen van enkele boerderijen. Veel gelselaarse verenigingen verleenden hun medewerking.
 • Contacten met andere historische verenigingen zijn er via Erfgoedkoepel Berkelland.
St. Erfgoed Gelselaar
2014
 inkomsten   uitgaven 
     
leningen    €   1.600,00
optredens met de ganzen  €   1.200,00  
subsidies  €      320,50  
markt  €      375,00  €   1.634,33
ink. monumentendag  €   1.972,20  
kosten bank    €        85,25
algemene kosten     €      492,52
saldo     €        55,60
   €   3.867,70  €   3.867,70

 


St. Erfgoed Gelselaar
2013
 inkomsten   uitgaven 
     
leningen  €   2.600,00  
schenking Ruiterkamp  €   1.500,00  
optredens met de ganzen  €   1.790,00  €      186,02
subsidies  €      920,80  
markt  €      537,50  €      998,84
ink. monumentendag  €   1.500,00  €   2.140,03
kosten bank    €      167,67
grond Boerman+ notaris    €   5.475,65
saldo     €    -119,91
   €   8.848,30  €   8.848,30