ANBI gegevens


Algemene gegevens

naam: Stichting Erfgoed Gelselaar
Bank: Rabobank NL06 RABO 0356 7204 54
KvK: 08141998
RSNI nummer: 8168.50.161
E-mail: st.erfgoed.gelselaar@gmail.com 


2019

Contactpersoon
mw. S. Naberman
Diepenheimseweg 28
7275 AR Gelselaar
tel. 0545 - 287738

Bestuurssamenstelling:
(vacature), voorzitter
Linie Hondeveld- Voortman, penningmeester
Susanne Naberman, secretaris
Jenny Klein Willink, algemeen bestuurslid

Beleidsplan:
Het is noodzakelijk te zorgen voor uitbreiding van het bestuur. Op het van Bevervoordeterrein is sprake van achterstallig onderhoud en is groot onderhoud nodig. Voor de uitvoering ervan is subsidie aangevraagd en toegekend. Daarnaast zijn we voornemens om het van Bevervoordeterrein aantrekkelijker in te richten. Hiervoor willen we in 2020 het plan afronden en subsidie(s) aanvragen.

Beloningsbeleid: er wordt volledig gewerkt met vrijwilligers, op basis hiervan vindt geen beloning plaats. Kinderen die meegaan als ganzenhoedster ontvangen een kleine vergoeding; € 10,-- per keer dat hun hulp wordt gevraagd.

Doelstelling:

  • De instandhouding van historische roerende en onroerende zaken en maatschappelijke en cultuurhistorische waarden, in het bijzonder met betrekking tot Gelselaar.
  • Het bevorderen en stimuleren van studie naar en kennis en behoud van deze waarden en de daarmee verband houdende cultuuruitingen als literatuur, poëzie en kunstexpressie.

Activiteiten 2019

  • Organiseren Ganzenmarkt op de eerste zondag in juli, voor 2019 was dit 7 juli.
  • In het kader van vrijwilligerswerk van het Oranjefonds, werd er gewerkt aan het onderhoud van de Ganzenweide en het aangrenzende van Bevervoordeterrein met het ganzenbord.
  • Contacten met andere historische verenigingen zijn er via Erfgoedkoepel Berkelland, dit geeft o.a. samenwerking t.a.v. open monumentendag .
  • Het onderhoud van de ganzenweide is gedeeltelijk uitgevoerd door vrijwilligers, dwz. er is regelmatig maaiwerk verricht. Bij het ganzenbordspel op het van Bevervoordeterrein is een nieuw bord geplaatst. Langs de ganzenweide is door Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) Berkel en Slinge groot onderhoud uitgevoerd in de houtwal.
  • Door een zeer natte winter en een hele droge zomer was het noodzakelijk veel bij te voeren. Dit heeft geleid tot hogere kosten, waardoor er een exploitatie te kort was. Echter de borden bij het ganzenbord zijn vervangen en weer duidelijk aanwezig.

 

Financieel jaaroverzicht 2019 

St. Erfgoed Gelselaar 2019  

 inkomsten   

 uitgaven   

   

 Balans  

31-12-2019   

   

   

   

   

   

 debet   

 credit   

Ganzenweide  

   

   

   

 p.m.  

   

t Jonkeren terrein  

   

   

   

 p.m.   

   

Schrijversbeeld  

   

   

   

 p.m.   

   

Hessenhutte  

   

   

   

 p.m.   

   

Rabo 3567.20.454  

   

   

   

 €      606,47   

   

Kas  

   

   

   

 -€     429,65 

    

 

   

   

   

   

  

Donaties en giften

          52,50

   

   

   

  

Optredens met de ganzen;  

 €   1485,72

   

   

   

   

Markt; incl. subsidies  

  

 €     165,57

   

   

   

Algemene kosten; incl. bank   

   

 €      282,23

   

   

   

Voer ganzen  

   

 €     799,32

   

   

   

Onderhoud ganzenweide  en ganzenbord

   

 €   2.120,27 

    

   

   

Dierenarts/aankoop ganzen  

   

 €      268,75

   

   

   

NL-Doet + Hart v.d. Achterhoek.

€        554,18

  

   

   

   

Saldo  

 €    1.543,74

   

   

 €      176,82

   

   

€    3.636,14

€   3.636.14

 

 

 

 

Secr. S. Naberman Diepenheimseweg 28, 7275 AR, Gelselaar.  
Penningmeester E.G. Hondeveld- Voortman, Diepenheimseweg 50, 7275 AR, Gelselaar.  Tel. 06-53186547 

NB. Het overzicht geeft een nadelig saldo aan, echter de borden bij het ganzenbord zijn  vervangen en weer duidelijk aanwezig.