Algemene informatie seniorencommissie


In 1979, het jaar dat “De Klokslag” werd gebouwd, is het idee ontstaan om voor de ouderen uit Gelselaar iets te organiseren. Ds. Kok heeft toen met enkele enthousiaste mensen de “Ouderencommissie” in het leven geroepen.
Vanaf die tijd is er van september tot en met juni, elke maand een ouderenmiddag in “De Klokslag”, vanaf april 2016 in het “Dorpshoes Gelster”.
Met ingang van 2010 is de naam veranderd in “Seniorencommissie”.

De commissie probeert voor de bijeenkomsten een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen, met voor elk wat wils. Er worden o.a. mensen uitgenodigd die over hun beroep of hobby vertellen, of er is een middag met muziek, sketches, dia’s, film, bingo, enz.  Speciaal is de kerstmiddag.
De mogelijkheid om met elkaar te praten bij een kopje koffie of thee, vormt een belangrijk onderdeel van de middag.

In de beginjaren voorzagen de middagen echt in een behoefte voor wat betreft de sociale contacten. Veel van de bezoekers hadden geen rijbewijs en dus niet zo veel mogelijkheden om uit te gaan. Er zijn jaren geweest dat het bezoekersaantal terugliep, door natuurlijk verloop, maar waarschijnlijk ook omdat de “senioren” van nu mobieler zijn dan de “ouderen” van 30 jaar geleden. Op dit moment zitten we op een redelijk stabiel aantal. Vanzelfsprekend zijn nieuwe bezoekers van harte welkom.

Wij als commissie gaan met plezier door met het organiseren van de seniorenmiddagen en hopen velen van u te mogen begroeten in het “Dorpshoes Gelster”.

Heeft u vragen, dan kunt u altijd terecht bij de commissieleden.

 Diny Voskamp    secretaris  tel: 0545-482011
 Ineke Wentink  penningmeester  tel. 0545-481523
 Alice Kremers  lid  
 Kitty Bokhorst  lid  
 Reina Vruggink  lid  
 Reinou Brinkhuis  lid