Algemene informatie seniorencommissie


In 1979, het jaar dat “De Klokslag” werd gebouwd, is het idee ontstaan om voor de ouderen uit Gelselaar iets te organiseren. Ds. Kok heeft toen met enkele enthousiaste mensen de “Ouderencommissie” in het leven geroepen.
Vanaf die tijd is er van september tot en met juni, elke maand een ouderenmiddag in “De Klokslag”, vanaf april 2016 in het “Dorpshoes Gelster”.
Met ingang van 2010 is de naam veranderd in “Seniorencommissie”.

De commissie probeert voor de bijeenkomsten een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen, met voor elk wat wils. Er worden o.a. mensen uitgenodigd die over hun beroep of hobby vertellen, of er is een middag met muziek, sketches, dia’s, film, bingo, enz.  Speciaal is de kerstmiddag.
De mogelijkheid om met elkaar te praten bij een kopje koffie of thee, vormt een belangrijk onderdeel van de middag.

In september bij de start van het seizoen, wordt met eigen vervoer een uitstapje in de omgeving van Gelselaar gemaakt.
In juni is er een uitstapje met een etentje om het seizoen af te sluiten.

In de beginjaren voorzagen de middagen echt in een behoefte voor wat betreft de sociale contacten. Veel van de bezoekers hadden geen rijbewijs en dus niet zo veel mogelijkheden om uit te gaan. Er zijn jaren geweest dat het bezoekersaantal terugliep, door natuurlijk verloop, maar waarschijnlijk ook omdat de “senioren” van nu mobieler zijn dan de “ouderen” van 30 jaar geleden. Op dit moment zitten we op een redelijk stabiel aantal. Vanzelfsprekend zijn nieuwe bezoekers van harte welkom.

Wij als commissie gaan met plezier door met het organiseren van de seniorenmiddagen en hopen velen van u te mogen begroeten in het “Dorpshoes Gelster”.

Heeft u vragen, dan kunt u altijd terecht bij de commissieleden.
Hieronder staat hoe u ons bereiken kunt.

 Ida Snuverink  voorzitter  tel: 06 51936969
 Reina Vruggink     secretaris  tel: 0545-481635
 Ineke Wentink  penningmeester  tel. 0545-481523
 Diny Voskamp  lid   tel: 0545-482011
 Alice Kremers  lid  tel: 0545-481461
 Gerdien van Schaaik  lid  tel: 0545-201295
 Tanja Masselink  lid  e-mail: t.masselink@teeuwland.nl