Organisatie


Stichting Erfgoed Gelselaar is op 23-12-2005 ontstaan door een fusie van de in 1999 opgerichte Stichting Genootschap voor Gelselaar en de Ganzenveer en de in 2002 opgerichte Stichting ’t Jonkeren. Onze doelstellingen zijn:
  • instandhouden van historische roerende en onroerende zaken en maatschappelijke en cultuurhistorische waarden in Gelselaar
  • bevorderen en stimuleren van studie naar en kennis en behoud van deze waarden en de daarmee verband houdende cultuuruitingen als literatuur, poëzie en kunstexpressie.
 
Bestuurssamenstelling
voorzitter: (vacature)
penningmeester: Linie Hondeveld- Voortman
secretaris: Susanne Naberman
algemeen bestuurslid: Jenny Klein Willink
 
Algemene gegevens
Bank: Rabobank NL06 RABO 0356 7204 54
KvK: 08141998
RSNI nummer: 8168.50.161
E-mail: st.erfgoed.gelselaar@gmail.com 
 
Postadres: S. Naberman
Diepenheimseweg 28
7275 AR Gelselaar
tel. 0545 - 287738