Verslagen


Jaarverslag 2022

Ledenvergadering 

Deze werd gehouden op 23 maart 2022 om 20.00 uur. Voor het eerst weer een live-vergadering in het Dorpshoes. De notulen van deze ledenvergadering zijn na te lezen op de site van Gelselaar: www.gelselaar.nl.

Informatie aan inwoners

De informatie richting inwoners over Gelselaarse activiteiten werd in 2022 weer verzorgd door de redacties van ‘t Gaanze Praötje, Facebook en de site www.gelselaar.nl. 2022 was ook een jaar van het herstarten van activiteiten van verenigingen en werkgroepen. Daarnaast waren er in 2022 nieuwe activiteiten waardoor het dorp weer bruist als nooit tevoren.

Vergaderingen bestuur Gelselaars Belang

Net als afgelopen jaren is het bestuur van Gelselaars Belang elke eerste dinsdag van de maand bijeen geweest voor het houden van de reguliere bestuursvergadering. Bij deze vergadering is de dorpscontactfunctionaris Jan Lubben van de gemeente ook aanwezig. Hierdoor is er sprake van korte lijnen met de gemeente.

Dorpsvisie

In 2022 is door een werkgroep gewerkt aan de opzet van een dorpsvisie waarin thema’s aan de orde zijn gekomen zoals: in stand houden voorzieningen, rol verenigingen en het betrekken van  nieuwe bewoners bij activiteiten in het dorp. In 2022 is er door een delegatie van het bestuur van Gelselaars Belang een bezoek gebracht aan Rekken waar een onderzoek is uitgevoerd naar de wensen van verenigingen en de toekomt van accommodaties. Hierop heeft het bestuur van Gelselaar Belang vervolg gegeven door samen met de gemeente en provincie te kijken naar een vergelijkbaar onderzoek voor Gelselaar. In 2023 willen we starten met een vergelijkbaar onderzoek met aandacht voor een toekomstbestendig accommodatieplan, de toekomst van de verengingen en andere zaken om het dorp leefbaar te houden.

Projecten

Bestuursleden van Gelselaars Belang waren in 2022 vertegenwoordigd in bijeenkomsten met onder andere de kleine kernen Berkelland,  Vereniging DKK Gelderland en duurzame energie. Bij nieuwbouwprojecten in Gelselaar is het bestuur van Gelselaars nauw betrokken en is er regelmatig overleg met de gemeente.

Woningbouw: eindelijk gestart!

De werkgroep Gelster Besteet zag in 2022 hun inspanningen beloond. Vooral het plan Mensink is in 2022 eindelijk geconcretiseerd met de verleende bouwvergunning door de gemeente. Daarnaast zijn 2 van de 3 kavels op de Heuver verkocht en zijn daar huizen in aanbouw. Tot slot ligt er een plan voor de Van Bevervoordestraat 17. Een aantal geïnteresseerden voor het plan Mensink moesten helaas afhaken door een combinatie van onduidelijke afspraken met de projectontwikkelaar, stijgende hypotheekrente en stijging van kosten van bouwmaterialen. Desondanks is het bestuur van Gelselaars Belang blij met de gerealiseerde woningen.

 

Groenvoorziening

De groenvoorziening blijft een punt van aandacht. Gelselaars Belang is actief betrokken bij de inrichting van de openbare plantsoentjes en het onderhoud daarvan in samenspraak met de gemeente.

 

Bereikbaarheid mobiele telefonie

De mobiele bereikbaarheid staat al jaren op de agenda van Gelselaars Belang als punt om te verbeteren. In 2022 waren er op dit gebied nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Werkgroepen…uitgelicht: werkgroep Kerstmarkt

Gelselaars Belang heeft veel werkgroepen. Voor de leefbaarheid van het dorp onmisbaar en voor de verslaglegging van hun activiteiten verwijzen we naar de uitgebreide notulen. Het bestuur van Gelselaars Belang is voor deze werkgroepen een aanspreekpunt en de penningmeester is ook verantwoordelijk voor de financiën. In enkele werkgroepen is -soms- ook een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig. Sterk punt is en blijft dat de werkgroepen hun eigen koers varen als het gaat om invulling van de activiteiten.  Er is één werkgroep die eindelijk in 2022 hun ambitie waar kon maken: dit is de werkgroep Kerstmarkt die een succesvolle start maakte in 2022. Veel verenigingen en bedrijven uit het dorp waren betrokken bij de organisatie en/of invulling.

Lidmaatschap Gelselaars Belang

Het lidmaatschap bedraagt € 10,00 per jaar, ieder lid ontvangt 4 maal per jaar ‘t Gaanze Praötje. Hierin staan de activiteiten van de plaatselijke verenigingen vermeld. Dit krantje wordt door Gelselaars Belang gefinancierd en door een onafhankelijke redactie samengesteld.

Jouw mening telt

Gelselaars Belang probeert zoveel mogelijk de stem en mening van haar inwoners te vertegenwoordigen, daarom horen wij graag wat je belangrijk vindt. Voor welke doelen moet Gelselaars Belang zich volgens jou inzetten? Of wat zijn zaken van algemeen belang waarbij Gelselaars Belang kan ondersteunen? Voor vragen en suggesties kun je contact opnemen met één van de bestuursleden of een mail sturen naar gelselaarsbelang@gelselaar.nl.


Terug naar overzicht