Rampen en risico's


Denk vooruit! Rampen vallen niet te plannen, voorbereidingen wel!


Dit artikel is uit Berkelbericht. Kijk voor een handig en actueel schema bij blz. 96 / 97 van de gemeentegids 2009

Van rampen horen we bijna dagelijks. Maar dan gaat het meestal om gebeurtenissen die zich ver weg voltrekken. Een ramp lijkt eigenlijk iets on-Nederlands; dat overkomt ons toch niet? Inderdaad, een tsunami of een orkaan ligt in Nederland niet echt voor de hand. Maar de vuurwerkramp in Enschede ligt nog vers in het geheugen. En wij hebben in Berkelland aan den lijve ondervonden welke risico’s we lopen als lange tijd de stroom of de telefoon uitvalt. Maar ook andere rampen zijn hier beslist niet ondenkbaar zijn. Gelukkig kan iedereen zich daar wel op voorbereiden. De gouden tip luidt: denk vooruit.

Rampen vallen niet te plannen, voorbereidingen wel. Dit is het motto van een campagne die de overheid is gestart. Het doel is iedereen bewust te maken van risico’s en nuttige tips te geven over handelen in geval van een plotselinge ramp. Natuurlijk hoeven we niet dagelijks in angst te leven voor een langdurige stroomuitval of een grote brand. Maar met een goede voorbereiding is het toch rustiger slapen.

Verblijf binnenshuis
Wat is een goede voorbereiding? In elk geval één waarbij er rekening wordt gehouden met een onverwacht lang verblijf binnenshuis. Genoeg eten en drinken in huis hebben en zorgen voor een draagbare radio met extra batterijen. Daarmee kunt u de rampenzender volgen voor meer informatie. Dit is Omroep Gelderland. Het is dus belangrijk dat u van tevoren weet waar u deze zender kunt vinden op uw transistorradio op FM 90.4 . Als de stroom langdurig uitvalt, is het altijd handig om kaarsen en een goede zaklamp (met batterijen) in huis te hebben.

Grote brand
Als er sprake is van een grote brand in een woonwijk, een winkelcentrum of een fabriek bestaan er noodplannen. U kunt uzelf voorbereiden door altijd even te kijken waar de nooduitgang is als u in een groot gebouw bent. Tijdens een brand: neem kinderen en gehandicapten zo snel mogelijk mee het gebouw uit. Maak doeken nat om voor neus en mond te kunnen houden. En ga nooit terug een brandend gebouw in.

Gevaarlijke stoffen
Als er op grote schaal gevaarlijke stoffen als chloor of ammoniak vrijkomen, waarschuwt de gemeente u met de sirene of geluidswagens. Ga dan naar binnen, sluit ramen en deuren en luister naar de rampenzender Omroep Gelderland. U krijgt dan te horen wat u moet doen. Haal niet uw kinderen van school. De schoolleiding weet wat ze moet doen in zo’n geval. Sluit in huis alles af wat voor ventilatie dient. Bel wel even uw buren of ze weten wat ze moeten doen.

Terroristische aanslag
Tot nu toe is Nederland er gevrijwaard van gebleven, maar de mogelijkheid van een terroristische aanslag valt niet te ontkennen. Politie en justitie werken nauw samen om een aanlag te voorkomen. Waarschuw in een verdachte situatie altijd de politie.

Uitval van stroom, gas, water of telefoon
Als dit soort voorzieningen langdurig uitvallen, is het noodzakelijk om voldoende eten en drinken in huis te hebben. Bij een stroomstoring zal ook de centrale verwarming uitvallen. Bedenk vooraf of u dan over een andere verwarmingsbron kunt beschikken. Bedenk ook vooraf dat bij stroomuitval de meeste telefoons niet meer zullen werken. Bij een telefoonstoring is vaak ook het mobiele netwerk overbelast en is het noodnummer 112 niet bereikbaar. In dat geval kunt u proberen uw SIM-kaart uit uw mobiele telefoon te verwijderen. Vaak is dan 112 wel te bellen. Meer informatie in een stroomcrisissituatie krijgt u via Radio Gelderland op een draagbare radio 90.4 FM. Telefoneren is in een crisissituatie niet aan te raden; overbelasting van het telefoonnet maakt de zaak alleen maar erger.

Meer informatie
Als iedereen goed voorbereid is op rampen, kunnen de gevolgen ervan beperkt blijven. De campagne over rampen en risico’s helpt bij die voorbereiding. Er is bijvoorbeeld een speciale website: www.crisis.nl. Bezoekers van de site komen door het intoetsen van de eigen postcode te weten welke risico’s er zijn in hun eigen omgeving.

Als de sirene gaat:
• Ga direct naar binnen
• Sluit ramen en deuren
• Zet de radio (Radio Gelderland 90.4 FM ) en/of TV aan

Voorbereiding op stroomuitval:

• Zorg voor voldoende kaarsen en zaklamp met batterijen
• Zorg voor draagbare radio met batterijen
• Weet de etherfrequentie Radio Gelderland te vinden: 90.4 FM