Agenda seniorencommissie


De heer Jan Bark uit Apeldoorn komt op 15 mei met zijn lezing ‘In de winkel van Sinkel’ naar Gelselaar.

Hij vertelt over het boodschappen doen in de vorige eeuw. Vanaf de marskramer, melkboer en bakker aan de deur via de markthandel naar de eerste bedieningswinkels, de grootgrutters en het begin van de eerste warenhuizen. Maar ook over de koopwaar uit die tijd. Een boeiende lezing met een feest van herkenning voor de ouderen en cultureel gezien heel leerzaam voor jongeren.

De middagen zijn in het Dorpshoes Gelster en beginnen om half drie.


Het jaarlijkse uitstapje is op woensdag 5 juni.

Dit jaar maken we een rit met de huifkar van de Melktap uit Geesteren met een consumptiestop bij de Waltakke. Terug bij de Melktap staat er een buffet van café-restaurant Baan klaar. Als toetje is er ijs van de Melktap.

U kunt op eigen gelegenheid naar de Melktap gaan.
Wie geen vervoer heeft, kan dat melden bij de opgave. Dan wordt er voor vervoer gezorgd.
Als u een dieet hebt, kunt u dat ook doorgeven.
De huifkar beschikt over een lift, in-en uitstappen hoeft voor niemand een probleem te zijn.
Rollators kunnen mee.

Vanaf 13.30 uur staat de koffie/thee klaar bij de Melktap.
Om 14.30 uur vertrekken we voor de rit met de huifkar.
Rond 17.00 uur zijn we terug bij de Melktap.
Om 17.30 uur begint het buffet.
Rond 19.30 uur is het einde.

Opgave voor 20 mei bij Reina Vruggink, tel.nr. 0545 481635 of e-mail r.vruggink@xs4all.nl

De kosten zijn € 35,00 per persoon.
De koffie/thee, het drankje bij de Waltakke en één consumptie bij het buffet zijn bij de prijs inbegrepen.
Als u meer wilt gebruiken is dat voor eigen rekening.
Graag het bedrag voor 20 mei overmaken op rekeningnummer NL71RABO 0154501832 ten name van Vereniging Gelselaars Belang, onder vermelding van Seniorenuitstapje 2019.

Wilt u liever contant betalen, dan kan dat op de seniorenmiddag van 15 mei.

Graag met gepast geld.

We hopen dat u allemaal meegaat en we samen een gezellige middag zullen hebben.

Met vriendelijke groet,
de seniorencommissie.
 

 Ida Snuverink  voorzitter idasnuverink@icloud.com

 Reina Vruggink   

 secretaris

tel: 481635

 Ineke Wentink

 penningmeester

tel: 481523

 Gerdien v.Schaaik

 lid

tel: 201295

 Diny Voskamp

 lid

tel: 482011

 Alice Kremers

 lid

tel: 481461