Agenda seniorencommissie


Wij wensen u een mooie zomer toe en beginnen in september met de viering van het 40-jarig jubileum.

                                             
                                        40 JAAR SENIORENWERK IN GELSELAAR.

                            


We vieren dit op woensdag 11 september in het Dorpshoes met een gezellige muzikale middag.
Aanvang 14.30 uur. Het programma wordt om 17.00 uur vervolgd met een heerlijke verrassing, eind tegen 19.30 uur.
Kosten € 15,00 p.p.
Opgave voor 30 augustus: bij Reina Vruggink
tel: 0545-481635, e-mail r.vruggink@xs4all.nl of bij Diny Voskamp tel: 0545-482011.


16 oktober komt mevrouw Stien Ponds uit Lievelde ons vermaken met meezingliedjes, leuke verhaaltjes en gedichten.

Op 13 november komt Eva Wentink, oud-dorpsgenote, vertellen over haar reizen naar India en Oekraïne. In India heeft ze een bruiloft bijgewoond en in Oekraïne heeft ze Tsjernobyl bezocht waar in 1986 een kernramp plaatsvond.

Het kerstfeest vieren we op 11 december. Het koor The Voices verleent medewerking aan de kerstmiddag.

2020 beginnen we met de nieuwjaarsbijeenkomst, met bingo, op 15 januari.

De middagen zijn in het Dorpshoes en beginnen om half drie.

We hopen u allemaal daar te begroeten, nieuwe bezoekers zijn van harte welkom.


Nieuw lid seniorencommissie.

Tanja Masselink heeft een paar maanden meegewerkt aan de seniorenmiddagen.
We zijn blij dat Tanja besloten heeft om lid te worden van de seniorencommissie. We hopen op een fijne samenwerking met haar.

Met vriendelijke groet,
de seniorencommissie.
 

 Ida Snuverink  voorzitter idasnuverink@icloud.com

 Reina Vruggink   

 secretaris

tel: 481635

 Ineke Wentink

 penningmeester

tel: 481523

 Gerdien v.Schaaik

 lid

tel: 201295

 Diny Voskamp

 lid

tel: 482011

 Alice Kremers

 lid

tel: 481461

 Tanja Masselink  lid t.masselink@teeuwland.nl