Agenda seniorencommissie


Het programma voor de komende maanden kunt u hier lezen

 • Op 19 februari komt de heer Bertus ter Weeme uit Ruurlo vertellen over het handmelken in de vorige eeuw. Hij is altijd werkzaam geweest in de zuivel en nauw betrokken bij de melkveehouderij.
   
 • Op 18 maart komt onze burgemeester de heer Joost van Oostrum naar het Dorpshoes om te vertellen wat het ambt van burgemeester inhoudt.
   
 • Op 8 april verzorgt theetuin De Busker een high tea.
  Opgave op de seniorenmiddag of voor 31 maart bij Reina Vruggink,
  tel. 0545 481635 of e-mail r.vruggink@xs4all.nl.
  De kosten zijn € 10,00 per persoon. Graag gepast betalen.
   
 • Op 13 mei komen Gerrit en Thera Lueks uit Lochem om ons te vermaken met muziek, gedichten en voordrachten in het dialect.

De middagen zijn in het Dorpshoes en beginnen om half drie.
We hopen u allemaal daar te begroeten, nieuwe bezoekers zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

de seniorencommissie.

 

 Ida Snuverink  voorzitter idasnuverink@icloud.com

 Reina Vruggink   

 secretaris

tel: 481635

 Ineke Wentink

 penningmeester

tel: 481523

 Gerdien v.Schaaik

 lid

tel: 201295

 Diny Voskamp

 lid

tel: 482011

 Alice Kremers

 lid

tel: 481461

 Tanja Masselink  lid t.masselink@teeuwland.nl