Agenda seniorencommissie


Seniorenmiddagen 2023

  • 20 september,  Jeu de boulen sportpark de Bennneker. Aanvang 14.30 uur
  • 17 oktober, dr. M en de Zusters in het dorpshoes Gelster. Aanvang 14.30 uur.
  • 15 november, Gerrit Vossers in het dorpshoes Gelster. Aanvang 14.30 uur,
  • 20 december , kerstmiddag met senioren commissie Geesteren in zaal Florijn. Aanvang 14.30 uur.


Welkom namens: Ida, Alice, Kitty, Ineke, Reina, Reinou en Diny.