Duursport


Vanaf 2018 heeft St. Duursport een nieuw bestuur.
Wim Hondelink en Arend Otten zijn gestopt na 10 jaar in het bestuur als resp. voorzitter en penningmeester.
Loes Nummerdor en Gea kl. Braskamp nemen hun rollen over. Ruben Hilhorst is toegevoegd als lid.

Zonder vrijwilligers zijn natuurlijk deze tochten niet te organiseren en we hopen dan ook dat zij willen blijven meehelpen.

Het nieuwe bestuur van St. Duursport Gelselaar:

Loes Nummerdor- Voorzitter
Gea kl. Braskamp- Penningmeester
Hennie Leunk - Secretaris
Ruben Hilhorst - Lid

VOOR INLICHTINGEN:
H. Leunk 0545-481446