Vergaderrooster


VERGADERROOSTER 2021 GELSELAARS BELANG

Algemene ledenvergadering: woensdag 24 maart 2021 20:00 uur online via MS Teams

Bestuursvergaderingen:
• 5 januari
• 2 februari
• 2 maart
• 6 april
• 11 mei
• 1 juni
• 6 juli
• 7 september
• 5 oktober
• 2 november
• 7 december

 De bestuursvergaderingen vinden plaats in Dorpshoes Gelster op bovenstaande data om 20.00 uur.