Vergaderrooster


VERGADERROOSTER 2024 GELSELAARS BELANG

Bestuursvergaderingen 2024:

  • 9 jan
  • 6 feb
  • 5 maart
  • 2 april
  • 7 mei
  • 4 juni
  • 2 juli

 De bestuursvergaderingen vinden plaats in Dorpshoes Gelster op bovenstaande data om 20.00 uur.