Vergaderrooster


VERGADERROOSTER 2017/2018 GELSELAARS BELANG

De reguliere vergaderingen op de 1e dinsdag van de maand in Dorpshoes Gelster. Aanvang 20.00 uur (mits anders vermeld)
 

2018
• 9 januari
• 6 februari
• 23 februari GB in gesprek met jongeren uit Gelselaar
• 6 maart
7 maart Ledenvergadering
• 3 april
11 april gesprekken met stichtingen/commissies/werkgroepen
• 1 mei
• 5 juni
• 3 juli
• 4 september
• 2 oktober
• 6 november
• 11 december