Vergaderrooster


VERGADERROOSTER 2024 GELSELAARS BELANG

Bestuursvergaderingen 2024:

  • 2 juli
  • 3 sept
  • 1 okt
  • 5 nov
  • 3 dec?

 De bestuursvergaderingen vinden plaats in Dorpshoes Gelster op bovenstaande data om 20.00 uur.