Vergaderrooster


VERGADERROOSTER 2023 GELSELAARS BELANG

15 maart  2023 Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering: 

Bestuursvergaderingen 2023:

  •  5 september
  • 3 oktober
  • 7 november
  • 12 december

 De bestuursvergaderingen vinden plaats in Dorpshoes Gelster op bovenstaande data om 20.00 uur.