Gelselaar heeft een AED


De AED is in een buitenkast met pincode geplaats bij het Dorpshoes. Op deze locatie en bij de G.A. van de Lugtschool, de kantine van EGVV, de sportzaal, Café-Rest. Florijn en de kerk is een informatiepakket aanwezig met o.a. een informatiefolder, korte uitleg over wat te doen bij hartfalen en plattegronden van Gelselaar (bebouwde kom en buitengebied) met, per straat weergegeven, de telefoonnummers van de Gelselaarse hulpverleners.


Link direct door naar onderstaande informatie:

Algemene informatie Werkgroep AED Gelselaar

Locatie AED en telefoonnummers hulpverleners te Gelselaar BEBOUWDE KOM

Locatie AED en telefoonnummers hulpverleners te Gelselaar BUITENGEBIED

Informatie sms alertWerkgroep AED Gelselaar

De werkgroep AED Gelselaar blijft  zorg dragen voor o.a. actuele informatie, de (herhalings)cursussen en het onderhoud van de AED en toebehoren.
 

Werkgroep AED:

Magdalena Marijt  0545 - 48 1603  06 – 22 309 150  marijt@live.nl
Jannet Meutstege  0545 - 48 16 26  06 – 24 963 840  meutnetje@msn.com
Jan Berendsen  0545 - 48 13 58  06 – 23 650 087  jberends.1@hccnet.nl