Informatie sms alert


Al enige tijd is Hartveiligwonen gewijzigd in Hartslagnu.

Vanuit de meldkamer ambulancezorg wordt via een alarmeringssysteem ieder aangemelde hulpverlener gealarmeerd. Uw gegevens als vrijwilliger voor het sms alert zijn overgezet, waarbij uw wachtwoord voor inloggen in uw persoonlijk profiel blijft bestaan.

Op de site  www.hartslagnu.nl kunt u inloggen in uw persoonlijk profiel met uw GSM nummer en uw wachtwoord, hier kunt u ook u gegevens wijzigen indien nodig.

In dit alarmeringssysteem is dat u bij een oproep een terugkoppeling kan geven met uw mobiele telefoon. Indien u een oproep per sms ontvangt en u geeft ook daadwerkelijk gehoor aan deze oproep kunt u dit kenbaar maken door per sms de letters "ja" terug te zenden. Dit verzoek komt ook in uw sms bericht te staan. Het alarmeringssysteem registreert dan direct de vrijwilligers die deze terugkoppeling geven. Wanneer er voldoende vrijwilligers reageren dat zij op weg zijn, krijgen de andere gealarmeerde vrijwilligers een sms-bericht dat zij niet meer hoeven te gaan. Wilt of kunt u niet voldoen aan de oproep, dan is niet reageren voldoende.

HartslagNu alarmeert je met telefoonnummer 097 00515 9109

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met Hartslagnu of één van de leden van de werkgroep AED Gelselaar.

HartslagNu
tel: 088 002 7000
Email:  info@hartslagnu.nl


Werkwijze HartslagNu

Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. HartslagNu is een hulpsysteem dat ervoor zorgt dat vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren, totdat de ambulance arriveert. Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED), is de overlevingskans nog groter. Het apparaat geeft het slachtoffer zo nodig een stroomstoot die de circulatie kan herstellen. Hieronder een bondige beschrijving van de werkwijze.

1. Alarmering 112
Iemand wordt onwel en omstanders bellen direct alarmnummer 112. De meldkamer schakelt dan gelijk de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe te gaan. Bovendien probeert de centralist in te schatten of er sprake is van een acute circulatiestilstand. In dat geval worden ook gelijk reanimators en AED-bedieners van HartslagNu gealarmeerd en in sommige gevallen ook de politie of de brandweer.

2. Alarmering HSN-vrijwilligers als reanimators
Bij vermoeden van een acute circulatiestilstand verzendt de meldkamer alarmeringsbericht via SMS en de HSN-app naar alle HSN-vrijwilligers die zich op dat moment het dichtst bij het slachtoffer bevinden. Zij worden opgeroepen om zich direct naar het slachtoffer te begeven om te gaan reanimeren.

3. Alarmering HSN-vrijwilligers als AED-bedieners
HSN-vrijwilligers die zich iets verder weg bevinden, krijgen een oproep om zo snel mogelijk een AED te gaan halen en zich daarmee naar het slachtoffer te begeven. Zodra die ter plaatse zijn, wordt de AED aangesloten om het hartritme van het slachtoffer weer goed te krijgen.

4. HSN-vrijwilligers reageren
Gealarmeerde HSN-vrijwilligers melden gelijk via een reactie op de SMS of app of zij in staat zijn om te reageren op de oproep. Via de app krijgen zij bovendien een routebeschrijving naar het slachtoffer. Wanneer voldoende vrijwilligers via de sms of app de notificatie hebben geaccepteerd, krijgen de overige vrijwilligers via sms of de app een bericht dat zij niet hoeven te gaan, omdat er al voldoende hulpverlening actief is.

5. Hulp verlenen
Een afgesproken maximumaantal HSN-vrijwilligers verleent het slachtoffer hulp, al dan niet met een AED. Zij houden dit vol tot de ambulance ter plaatse is en professionele hulpverleners de zorg overnemen.

Nazorg
Een reanimatie kan een indrukwekkende en emotionele ervaring zijn. Wanneer jij daar behoefte aan hebt, bieden wij of een aangewezen instantie je een luisterend oor. Blijf er niet mee rondlopen! Het is aan jou wanneer je deze hulp inroept. Dat kan direct na de reanimatie zijn of misschien heb je hier pas na een aantal dagen of weken behoefte aan.

Nadat je een reanimatieoproep hebt gehad, staat er in de app of Mijn HartslagNu een vragenlijst klaar om in te vullen. Je krijgt hier ook automatisch een e-mail van. In deze vragenlijst kun je aangeven of je behoefte hebt aan nazorg. Als je dit aangeeft, nemen we contact met je op!

Vul je bij deze vraag 'ja' in, dan nemen we contact met jou op!

 

AED
Inzet van een AED
Bij een reanimatieoproep vertrekken de dichtstbijzijnde burgers naar het slachtoffer. Onderweg halen enkelen een AED op, die op een vaste openbare plek hangt. De vrijwilliger ontvangt per app of sms de locatie van de dichtstbijzijnde AED. AED’s binnen 500 meter van het incident worden ingezet. Als eigenaar of beheerder ontvang je tegelijkertijd een melding dat jouw apparaat wordt ingezet bij een reanimatie. De burgerhulpverlener haalt de AED op, gaat naar het slachtoffer en brengt na de reanimatie het apparaat weer terug. Je controleert vervolgens de AED en brengt deze weer op orde wanneer dit nodig is.

De vrijwilliger is verplicht de AED weer terug te brengen na de reanimatie.

Burgerhulpverlening
Als burgerhulpverlener vergroot je de overlevingskans van mensen met een hartstilstand. Jij start met reanimeren totdat de professionele hulpverlening er is. Hierdoor kun je helpen levens te redden!

6 minuten…
De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op leven én leven met minimale schade. Voor de professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. Als burgerhulpverlener start jij in die kritieke minuten de eerste hulp op.

Jouw taak als burgerhulpverlener
Wanneer 112 wordt gebeld, stelt de meldkamer Ambulancezorg vast of het om een mogelijke hartstilstand gaat. Als dit het geval is, ontvangen de burgers die het dichtstbij het slachtoffer zijn automatisch een alarmoproep. Je gaat naar het slachtoffer toe (of haalt eerst een AED, afhankelijk van de oproep) en je start de reanimatie alvast op. Dat kan handmatig zijn of met behulp van een AED. Je reanimeert net zo lang totdat de ambulance is aangekomen en professionals het werk van je overnemen.

Hoe word ik gealarmeerd?
Wanneer is vastgesteld dat het om een mogelijke hartstilstand gaat, worden de burgerhulpverleners die zich dichtbij het slachtoffer bevinden, binnen een straal van 750 meter, automatisch gealarmeerd. Als vrijwilliger ontvang jij een bericht op je telefoon, per app of sms. Je wordt gevraagd rechtstreeks naar het slachtoffer te gaan of eerst een openbare AED op te halen en dan ter plaatse te gaan.

Wie kan burgerhulpverlener worden?
Iedereen die kan reanimeren en 18 jaar of ouder is, kan zich bij HartslagNu aanmelden. Hoe meer mensen bij het netwerk zijn aangesloten, hoe beter het is. Je kunt je alleen registreren als hulpverlener als je een erkende reanimatietraining hebt gevolgd. Het is belangrijk om ieder jaar een opfriscursus te volgen.

Hulp verlenen wanneer jij wilt
Je verleent hulp wanneer je kunt. Zo kan het zijn dat je niet je plek acuut kan verlaten. En, weet je op voorhand dat je niet oproepbaar bent of wilt zijn, dan kun je dit ook aangeven. Dit kan je in je profiel in de app of op Mijn HartslagNu instellen. Zo heb je altijd zelf in de hand of je wel of niet opgeroepen wordt of naar een reanimatie gaat.

Meld je aan
Registreer je als burgerhulpverlener wanneer je kan reanimeren. Daarnaast moet je ook willen reanimeren als dat nodig is. Ben je al professioneel hulpverlener? Ook dan is je registratie van harte welkom!

Meld je aan via hartslagnu.nl en bij de werkgroep AED Gelselaar