Uitnodiging digitale ledenvergadering Gelselaars Belang

dinsdag 16 juni 2020

Secretariaat:
Pierinkdijk 9
7275 AJ  Gelselaar
Tel. 06-44096028
e-mail:  
gelselaarsbelang@gelselaar.nl
internet:  www.gelselaar.nl

        

Het bestuur van Gelselaars Belang nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 30 juni 2020 om 20.00 uur. Doordat we gebonden zijn aan regels i.v.m. het Covid-19 virus houden we de ledenvergadering digitaal. Voor de link zie de bijlage(onderaan de pagina) met inloggegevens.

Tijdens de vergadering kunnen opmerkingen gemaakt worden via de chat. Vragen worden beantwoord tijdens de vergadering of worden op een later tijdstip schriftelijk beantwoord en geplaatst op de website.

Namens het bestuur van Gelselaars Belang, 

Janine Koetsier, secretaris

 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen.
 3. Notulen ledenvergadering 13 maart 2019 zie www.Gelselaar.nl
 4. Jaarverslag 2019 secretaris  www.Gelselaar.nl
 5. Financieel Jaarverslag 2019 penningmeester.
 6. Verslag kascommissie (Biense klein Braskamp en Ronald Reurink) en benoeming nieuw lid kascommissie (Ronald Reurink is aftredend)
 7. Bestuursverkiezing.
  Volgend jaar is Janine Koetsier aftredend en niet herkiesbaar.
  Het bestuur stelt u in de gelegenheid te reageren op deze vacature.
 8. Informatie over stand van zaken en actualiteiten
  1. Woonvisie Gelster besteet – te ontwikkelen locaties
  2. Herinrichting dorp
  3. Groen onderhoud
  4. Kruising Bollertweg
  5. Duurzaamheid
 9. Rondvraag: vragen kunnen tot 15 minuten voor de vergadering per mail aangemeld worden bij de secretaris van het bestuur ( janine.koetsier@gmail.com)
 10. Sluiting
   

BIJLAGE

Uitleg online jaarvergadering Gelselaars Belang

Best lid Gelselaars Belang,

Jullie waren altijd gewend om half maart aan te schuiven bij de vergadering van Gelselaars Belang. Helaas was en is het nog niet mogelijk om met een grotere groep bij elkaar te komen te elkaar te spreken over het gaat in Gelselaar. Wij hebben er voor gekozen om onze jaarvergadering digitaal te houden zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen kijken en luisteren wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar.

We maken gebruik van ZOOM, omdat op die wijze veel mensen kunnen meekijken en er al ervaring mee is opgedaan met de muziekbingo.

Om de vergadering zo goed mogelijk te laten verlopen gelden de volgende regels:

 • De verbinding gaat open om 19.30 uur, de vergadering begint om 20.00 uur.
 • Geen gebruik te maken van de microfoon en deze de gehele vergadering uit laten staan, omdat de kans op verstorende geluiden dan het kleinst is.
 • Vragen stellen kan op met de chatfunctie, of tot uiterlijk 19.45 uur per mail op janine.koetsier@gmail.com.
 • De binnengekomen vragen worden tijdens de vergadering beantwoord of de beantwoording wordt schriftelijk gedaan in het verslag. Het verslag wordt binnen 2 weken na de vergadering op www.gelselaar.nl gezet.

Zo werkt ZOOM

UITLEG BIJ GEBRUIK LAPTOP: 

 • Ga dinsdag 30 juni vanaf 19:30 uur naar: https://zoom.us/j/97641423541
 • Wanneer je ZOOM voor het eerst gebruikt vraagt de website je de eerste keer een klein programmaatje te installeren. Kies in dat geval voor “uitvoeren”. Waarschijnlijk moet je ook even akkoord (“Agree”) gaan met de algemene voorwaarden. In totaal zal de installatie niet langer dan 2 minuten moeten duren. 
 • Nadat ZOOM is gestart krijg je een pop-up waarin je mag kiezen voor "Join with Computer Audio” 
 • Je bent nu toegevoegd aan de vergadering! Zet links onderin het scherm je camera aan door op “Start Video” te klikken”. Je microfoon mag je uit laten staan.

UITLEG BIJ GEBRUIK TABLET/TELEFOON: 

 • Download de “ZOOM Clouds Meetings”-app in de Appstore.
 • Open de app en kies voor “Join a meeting”
 • Vul het nummer 97641423541 in bij “Meeting ID” en kies daarna voor “Join”
 • Kies voor “I Agree” om de algemene voorwaarden te accepteren (alleen bij eerste gebruik)
 • Kies voor “OK” bij de vraag “Zoom wil toegang tot de microfoon” (bij eerste gebruik)
 • Kies voor “Sta toe” bij de vraag “Zoom wil je berichten sturen” (bij eerste gebruik)
 • Kies tot slot voor “Call using Internet Audio”
 • Je bent nu toegevoegd aan de vergadering! Zet je camera aan door op “Start Video”te klikken. Je microfoon mag je uit laten staan.


Terug naar overzicht