Energie café

De Werkgroep Duurzaamheid is onderdeel van Gelselaars Belang.
Het gaat niet alleen om energiebesparing maar ook het verantwoord omgaan met materiaal en grondstoffen.
Als je dat allebei doet ga je in alle opzichten zuinig om met energie, en dat is de doelstelling van onze werkgroep. Het gaat ons om het Klimaat, de Kosten en de Kinderen.
We weten inmiddels allemaal dat dit belangrijk is en de werkgroep wil de inwoners van Gelselaar ondersteunen om zoveel mogelijk te besparen. “Met elkaar, voor elkaar”
We hebben de afgelopen jaren een aantal acties uitgevoerd met als resultaat:

  • Isolatie aangebracht bij 20 woningen
  • Zonnepanelen geplaatst op 20 woningen
  • Warmtescans uitgevoerd bij 27 woningen

Bij iedereen is het inmiddels duidelijk dat bewust energie gebruiken ook kosten bespaart.

We komen elke 2e maandagvond van de maand bij elkaar.
Onderwerpen zijn nu het gezamenlijk zonne-energie opwekken, opslag van elektriciteit (omdat de salderings-regeling gaat verdwijnen), gebruik van een vergistingsinstallatie om gas te produceren en toepasbaarheid van waterstof.
Voorlopig richten we ons voornamelijk op het Energiecollectief, zoals we het project voor gezamenlijke stroomopwekking noemen. Samengevat komt dat op het volgende neer:
We zoeken een groot (agrarisch) dak in of bij Gelselaar waar ongeveer 160 zonnepanelen op geplaatst kunnen worden die we samen met een groep mensen willen aanschaffen en plaatsen. De deelnemers kopen (een aantal) eigendoms-certificaten die, afhankelijk van de stroomtarieven, geld opleveren doordat de stroom aan het netwerk van Liander geleverd wordt. Met de opbrengst kun je (een deel) van de stroom die je thuis gebruikt betalen. Zo kun je zonder panelen op je eigen dak toch profiteren van zonne-energie.
Om het Gelster Energiecollectief te laten slagen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk dorpsgenoten zich bij het collectief voegen. Daarvoor gaan we in het voorjaar een informatieavond organiseren voor alle geïnteresseerden uit Gelselaar. De uitnodiging daarvoor volgt.

Heb je vragen, ideeën of opmerkingen: stuur een mail naar duurzaamheid@gelselaar.nl
Onze secretaris meldt dan dat je bericht binnengekomen is en houdt je op de hoogte van het vervolg.

Energie Café
Als service aan de inwoners van Gelselaar houdt de werkgroep Duurzaamheid eens per maand een inloop spreekuur. Daar kunt u vragen of ideeën op energiegebied bespreken. Er is bij de werkgroep voldoende kennis aanwezig om uw vraag direct te beantwoorden of uit te zoeken hoe u verder kunt.

Energie Café:  20-21 uur Dorpshoes, 
2024: 12 feb, 11 mrt, 8 apr, 13 mei en 10 juni in het Dorpshoes om 20 uur


Terug naar woonvisie Gelselaar