Samen energie besparen in Gelselaar!

Je hebt het al in het Gaanze Praötje van juli kunnen lezen; we gaan de krachten weer bundelen en zonnepanelen (PV) plaatsen in Gelselaar.

Het plaatsen van zonnepanelen is voor Gelselaar als beschermd dorpsgezicht in sommige gevallen lastig. Gelukkig is in grote lijnen duidelijk waar zonnepanelen geplaatst mogen worden. Daarom is dit het juiste moment om dit gezamenlijk op te pakken.

We willen het zo gemakkelijk mogen voor je maken. Daarom werken met een betrouwbare leverancier, krijgen we hulp van de gemeente Berkelland bij het bepalen waar de zonnepanelen geplaatst kunnen worden en nemen we de financiële mogelijkheden met je door. We proberen je hiermee maximaal te ontzorgen.

Hiermee kan ook Gelselaar weer een steentje bijdragen richting een energie neutrale samenleving waarbij je zelf direct een maandelijks voordeel hebt van een lagere energie rekening!

Naar aanleiding van de berichtgeving in juli hebben intussen al 9 dorpsgenoten zich gemeld. Dat vinden we een mooi begin, maar we denken dat er meer geïnteresseerden zijn.

Daarom organiseren we een burenbijeenkomst op  28 OKTOBER 2021  om 20:00 uur in het Dorpshoes (inloop vanaf 19:45 uur)

Heb je interesse, meld je aan door een email te sturen naar:  duurzaamheid@gelselaar.nl

Ook voor vragen kun je hier terecht.
Weet je het nog niet zeker; geen probleem. Je kunt altijd binnen komen lopen.                              


Terug naar woonvisie Gelselaar