College stemt in met woningbouw in Gelselaar

Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de bouw van 11 woningen op de locatie Mensink in Gelselaar. Het gaat om twee vrijstaande woningen, vier twee-onder-één-kapwoningen, twee hoekwoningen (o.a. geschikt voor starters) voor de verkoop en 3 tussenwoningen voor verhuur.

Wethouder Maikel van der Neut: “We zijn volop bezig in al onze kernen ruimte te maken voor woningbouw. Naast de in het voorjaar uitgegeven vrije kavels op De Heuver Zuid vervullen we met dit plan voor een groot deel de concrete woonbehoefte van Gelselaar. Hierna is met name voor starters en huurders nog ruimte voor ontwikkeling.”

Door de verhuizing van bosbouwbedrijf Mensink naar Neede in 2013, is een gebied vrijgekomen aan de Meester Heuvelstraat. Op deze plek werd in eerste instantie gedacht aan zorg(woningen), maar besloten is het plangebied in te vullen met woningbouw voor onze inwoners. Het gevarieerde woonaanbod van het plan sluit aan op de concrete behoefte die er in Gelselaar bestaat. Deze woonbehoefte is in beeld gebracht door Gelster Besteet, de wooncommissie van Gelselaars Belang, in goede samenwerking met de gemeente Berkelland.

Het plan is reeds uitgewerkt en door de ontwikkelende partij voorgelegd aan direct omwonenden. Het voorontwerp bestemmingsplan zal binnen afzienbare tijd worden gepubliceerd.
 


Terug naar woonvisie Gelselaar