Woonvisie “Gelster Besteet”


Vanuit het dorp krijgen wij regelmatig de vraag hoe het staat met de ontwikkelingen rondom de woonvisie. Wij hadden graag alle inwoners bijgepraat tijdens de algemene ledenvergadering van het Gelselaars Belang, maar deze wordt i.v.m. de corona perikelen uitgesteld. Daarom zullen we jullie via deze weg proberen zoveel mogelijk informatie te geven. De woonvisie “Gelster Besteet” is begonnen met een enquête onder de inwoners van Gelselaar. Daaruit is een schat aan informatie gekomen. Het zijn vooral de jongeren die zoekende zijn, of binnen nu en vijf jaar een woonwens in Gelselaar hebben. Senioren hebben veelal aangegeven op dit moment goed te zitten en op korte termijn geen plannen te hebben om te verhuizen. Verder kwam uit de enquête dat er interesse is in duurzaam aanpassen van de woningen. Inmiddels hebben we een duurzaamheidscommissie die al volop in beweging is. Hierover lezen jullie elders in het Ganzepraotje meer.

Vanuit de Gemeente Berkelland werden wij tot december 2019 beleid door Anja van Maaren, zij is daarna vervangen door Niels Verboom. Hij heeft zich in het ganzepraotje van januari voorgesteld. In december hebben wij een gesprek gehad op het gemeentehuis van Berkelland. Wij hebben toen, samen met Niels en nog een andere betrokken ambtenaar, het voorstel besproken dat naar het college van B & W van Berkelland zou worden gestuurd. Hieruit bleek dat er op korte termijn woningbouw mogelijk wordt van 16 woningen op 3 plekken in Gelselaar. Begin februari 2020 heeft het college dit stuk goedgekeurd en aangenomen. Op dit moment is men druk doende om de bouwlocatie te ontwikkelen. Daarvoor zijn de gesprekken met de grondeigenaren begonnen. Wij hopen op korte termijn meer te kunnen vertellen over deze bouwlocaties. In elk geval zullen hier woningen voor “elke portemonnee” bij zitten.

Verder hebben we in Gelselaar meerdere panden gehad waar we de nodige zorgen over hebben uitgesproken. Een daarvan was boerderij “De Heuver”. Zoals iedereen kan zien wordt daar inmiddels volop gewerkt. Bouwbedrijf Penterman heeft de boerderij inmiddels al flink onderhanden genomen en de verwachting is dat daar in het voorjaar van 2021 twee volwaardige woningen van zijn gemaakt. We krijgen vanuit het dorp wel de opmerking waarom er gekozen is voor deze, toch wat duurder woningen. Wij begrijpen die vraag, maar soms moet je kiezen voor de minst slechte oplossing. Het was zeker niet wenselijk om de boerderij nog jaren in de zelfde staat te laten staan binnen de grenzen van ons beschermde dorpsgezicht. Wij zijn dan ook blij met de ontwikkeling op deze locatie en wensen de nieuwe bewoners alvast veel succes de komende maanden met de voorbereidingen van hun verhuizing.

De voormalige boerderij “De Weerd” tegenwoordig in de Gelselaarse volksmond beter bekend als “Doeleman” is na een lange periode dan ook eindelijk verkocht. In de afgelopen jaren hebben we ook vanuit Gelselaars Belang veel energie gestoken in deze locatie. Het pand is nu gekocht door een particulier. De tuin aan de voorkant is inmiddels al onderhanden genomen. De nieuwe eigenaar staat in contact met Gelselaars belang, hij heeft aangegeven dat er op dit moment een architect mee bezig is. Het pand zal uiteindelijk voor het grootste gedeelte worden gesloopt en opnieuw worden opgebouwd.

De commissie “Gelster besteet” hoopt jullie nog voor het volgende Ganzepraotje via www.gelselaar.nl te informeren over de ontwikkelingen. We snappen dat iedereen graag wil dat er schot in de zaak komt, maar dit soort processen lopen nu eenmaal niet sneller. Wij zijn echter zeer positief over de uitkomst. Ongetwijfeld dat Gelselaar dat straks ook zal zijn.


Terug naar woonvisie Gelselaar