Uitloting obligaties Dorpshoes

vrijdag 23 september 2022


September 2022

Beste obligatiehouders van Dorpshoes Gelster,

In 2016 hebben inwoners van Gelselaar en omgeving “Dorpshoes Gelster” massaal ondersteund door het kopen van obligaties. Volgens het obligatie reglement moet er vanaf 2021 jaarlijks 10% van de obligaties uitgeloot worden.

In 2021 vond deze loting plaats op woensdag 8 september. Personen met een uitgeloot lot hebben daarvan bericht ontvangen. 

De meeste obligatiehouders die in 2021 zijn uitgeloot, hebben het bestuur laten weten geen gebruik te willen maken van het recht op terugbetaling, en het bedrag van de obligatie graag beschikbaar te stellen voor Dorpshoes Gelster. Daar zijn we hen uiteraard heel dankbaar voor. Het bestuur heeft gemeend deze bedragen niet “maar zo” te gebruiken voor de exploitatie. Het zal gebruikt worden voor iets extra’s. We hebben ervoor gekozen dat deze bedragen in de pot komen voor het maken van een terrasoverkapping.

We nodigen jullie van harte uit aanwezig te zijn bij de obligatie uitloting van 2022 welke gehouden zal worden op woensdag 12 oktober om 19.00 uur bij Dorpshoes Gelster.

Bestuur Dorpshoes Gelster


Terug naar overzicht