Stand van zaken herinrichting GelselaarDe voorbereidingen voor het herinrichten van het dorp nemen inmiddels serieuze vormen aan.


Onlangs is er een inloopbijeenkomst geweest waar het ontwerp is getoond. Tijdens de inloopbijeenkomst konden inwoners vragen stellen en konden opmerkingen worden geplaats op het ontwerp. Dit is gelukkig in grote getale gedaan!


Een ieder die een zienswijze heeft ingediend heeft inmiddels een reactie ontvangen van de Gemeente. Het ontwerp is definitief en vastgesteld door het College van B&W.


Anacon Infra uit Borculo is bezig met het uitwerken van bestek en tekeningen ten behoeve van de aanbesteding die eind 2018 gepland staat.  


Er is inmiddels ook overleg geweest met de nutsbedrijven. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk werkzaamheden gecombineerd zullen worden.


De uitvoering zal vanzelfsprekend gepaard gaan met overlast. Ten tijde van de uitvoering zullen woningen en straten slechter bereikbaar zijn en zal woon-werk verkeer een alternatieve route moeten volgen. De gemeente gaat grasbetonstenen aanleggen in de bermen langs de Bollertweg en de Tieberinkweg waarmee schade aan wegen en bermen zoveel mogelijk zal worden beperkt. Deze voorbereidende werkzaamheden zullen waarschijnlijk al in november 2018 starten.


De exacte planning van het riool- en straatwerk komt t.z.t. bericht nadat de aanbesteding heeft plaatsgevonden. Wij houden u op de hoogte.

 

Werkgroep herinrichting Gelselaar

Arjan Zieverink, Dick Leuverink, Guido Bogert en Jorrit Klein Braskamp


Terug naar overzicht