Snelle (schuld)hulpverlening: Stichting An’t Wark!/Sociaal leenfonds Berkelland: een initiatief van PG De Wijngaard en Financieel Sterk.

donderdag 7 oktober 2021

   
 

PG De Wijngaard

Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo
 

Financieel Sterk is een stichting die wordt ingezet bij complexe financiële vragen van ondernemers en particulieren. De diaconie van de PG De Wijngaard heeft als visie: helpen waar geen helper is, zowel landelijk als wereldwijd, waarbij lokale hulp in natura de voorkeur heeft. De diaconie zorgt dat er hulp geboden wordt waar niemand anders dat doet en ze komt op voor mensen die het moeilijk hebben in de samenleving.

Financieel Sterk en PG de Wijngaard werken samen in het sociaal leenfonds An’t Wark! Bestuursleden van de stichting zijn Anny Rensink en Jan Buist.

 

De praktijk van de schuldhulpverlening nu.

Als mensen met financiële problemen bij de hulpverlening aankloppen is er vaak al een hele weg afgelegd. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak al twee jaar bezig zijn om bijvoorbeeld zelf afspraken te maken met schuldeisers, met de incassobureaus en/of deurwaarders. Als dit niet lukt, gaan mensen zich afsluiten voor de problemen door brieven niet te openen en de deuren gesloten te houden voor deurwaarders. Ook gebeurt het vaak dat mensen door echtscheiding, ziekte of verlies van werk tijdelijk te maken krijgen met schulden en/of grote uitgaven.

 

De Stichting An’t Wark wil graag de volgende mensen helpen:

 • Mensen die geen beroep kunnen, mogen én/of willen doen op de reguliere schuldhulpverlening en/of bijzondere bijstand;
 • Gezinnen met financiële problemen voortkomend uit “life-events”: zoals echtscheiding, verlies werk/inkomen, gedwongen verkoop eigen woning, beëindiging van bedrijf.

Opzet van het leenfonds

De Stichting An’t Wark werkt op twee fronten: bij schulden en eenmalige uitgaven.

 1. Schulden. Kern is dat de stichting de schulden van iemand overneemt. De schulden worden ineens voldaan door de Stichting An’t Wark!/ Sociaal leenfonds Berkelland. Ook overleggen we met schuldeisers om akkoord te gaan met een betaling ineens door finale kwijting. Hierdoor ontstaat een nieuwe situatie. In plaats van meerdere schuldeisers is er nog sprake van één schuld, namelijk die bij de stichting. Voorwaarde is wel dat de financiële situatie in basis stabiel is en er perspectief is op (meer) inkomen.
 2. Eenmalige uitgaven. Vooral bij life-events is er sprake van flinke financiële veranderingen. De stichting staat mensen ook bij als het gaat om eenmalige uitgaven, die er voor kunnen zorgen dat iemand zijn leven weer op de rit krijgt.

 

Vooral voor gezinnen met kinderen is de impact van schulden groot omdat enerzijds de ouders met financiële zorgen rondlopen en anderzijds er minder of geen middelen beschikbaar zijn om kinderen mee te kunnen laten doen.

 

De stichting is laagdrempelig en onderscheidt zich van de reguliere schuldhulpverlening door het lokale karakter, korte lijnen, en als nodig begeleiding. Het bestuur van de Stichting Leenfonds bestaat uit mensen met binding met Berkelland.

 

Stichting An’t Wark! helpt mensen die…

 • …aantoonbaar gemotiveerd zijn om de schulden op te gaan lossen;
 • …door live events in een schuldensituatie zijn beland;
 • .. bereid zijn verder te werken aan perspectief door het maken van afspraken zoals het volgen van een budgetcursus, budgetcoaching of andere individueel te maken afspraken;
 • …die vanuit een uitkering zicht hebben op werk en daarvoor uitgaven moeten doen waarin de bijzondere bijstand niet voorziet;

 

Criteria voor financiële ondersteuning door de stichting.

 • De totale schulden bedragen maximaal € 5.000,-.  Keus voor dit bedrag is bepaald omdat tot dit bedrag de oplossingen die de Stichting An’t Wark biedt dan haalbaar zijn;
 • Het overzicht van de schulden is compleet;
 • Schulden zijn onder controle en er is in principe een stabiele financiële situatie waarbij de vaste maandlasten kunnen worden betaald.

 

Meerwaarde van deze vorm van hulpverlening.

Schulden worden snel opgelost. De druk die deurwaarders of incassobureaus uitoefenen is weg. Mensen hebben daardoor alleen te maken met Stichting An’t Wark als “schuldeiser” in plaats van meerdere schuldeisers. Dit heeft een positieve invloed op het welzijn van de betrokkenen zelf en op de omgeving van betrokkenen.

 

Stichting An’t Wark biedt dus nieuwe perspectieven!

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over ons initiatief? Of hebt u een hulpvraag?

Neem contact op met de bestuursleden van Stichting An’t Wark:

 

Anny Rensink                                                Jan Buist

0625472664                                                   06-22242333

(beiden ook via WhatsApp)


Terug naar overzicht