Samen energie besparen in Gelselaar!

De laatste keer dat we berichtten over energie besparen in Gelselaar is alweer een klein jaar geleden. In die tijd heeft veel stil gelegen, zo ook de vorig jaar al aangekondigde actie voor het plaatsen van zonnepanelen (PV).

Intussen heeft de werkgroep “Duurzaamheid Gelster Besteet” de draad weer opgepakt en heeft het eerste overleg weer plaatsgevonden. We willen de actie voor het plaatsen van zonnepanelen (PV) dan ook weer voortvarend op gaan pakken en dit najaar nog een voorlichtingsavond organiseren.

Zoals al eerder gemeld heeft de gemeente het beleid rondom het plaatsen van zonnepanelen verruimd door aanvullende welstandsregels vast te stellen. Dit houdt in dat in grote lijnen duidelijkheid is gekomen op de vraag waar zonnepanelen geplaatst mogen worden in Gelselaar.

De gemeente heeft aangegeven graag op de voorlichtingsavond aanwezig te willen zijn voor het geven van uitleg en het beantwoorden van vragen.

In de tussentijd willen we graag weten hoe groot de interesse is. Dat geeft ons de mogelijkheid om met de gemeente deze adressen alvast te bespreken. We hopen hiermee op de inloopavond al uitsluitsel te kunnen geven voor een aantal geïnteresseerden.

Een aantal inwoners heeft zicht vorig jaar al gemeld als geïnteresseerde maar heb je dat nog niet gedaan, meld je aan door een email te sturen naar:

                                                    duurzaamheid@gelselaar.nl

Ook voor vragen kun je hier terecht.

In het verleden hebben we ook de buurkracht-app gebruikt maar door problemen met de app zijn we hiermee gestopt. Mocht je je in het verleden al wel hebben aangemeld via de app, dan het vriendelijke verzoek dit nogmaals te doen via de email.

                                     

                                                  

 

 

 

 


Terug naar woonvisie Gelselaar