Samen energie besparen in Gelselaar!

Inwoners van Gelselaar die interesse hebben om hun huis te isoleren zijn van harte welkom op donderdag 7 november a.s. in het dorpshoes voor de bijeenkomst "Gelselaar gaat samen huizen isoleren"


In het vorige bericht van juli j.l. heb je kunnen lezen dat er een vervolg is gegeven aan de enquête over woonwensen en tijdens het woon-energie café in oktober 2018. We hebben je gevraagd je interesse in het verduurzamen van je woning te melden via het inventarisatie formulier op www.gelselaar.nl. Ondanks dat de periode hiervoor op 31 augustus is verlopen is het uiteraard nog steeds mogelijk je interesse kenbaar te maken.

 

Als werkgroep “duurzaamheid Gelster Besteet” zijn we echter al met de volgende stap bezig. Naar aanleiding van de inventarisatie en de binnengekomen informatie is besloten om in eerste instantie te focussen op het isoleren van onze woningen. Hoe hebben we dat tot nu toe aangepakt?

 

Er is bijna geen woning hetzelfde in Gelselaar. Om je toch zo goed en concreet mogelijk te informeren hebben we voor 3 verschillende soorten woningen offertes aangevraagd bij 3 leveranciers voor dak-, muur- en vloer-isolatie. Zo wordt voor iedereen helder welke kosten er mee gemoeid zijn. Uiteraard hebben we een zo laag mogelijke prijs bedongen, waarbij het aantal deelnemers natuurlijk erg belangrijk is.

Intussen hebben we gekozen voor de firma “ETS Isolatie” uit Enter.

 

Naast het bedingen van een zo laag mogelijke prijs zijn er ook een aantal subsidie mogelijkheden waar gebruik van kan worden gemaakt.

"Subsidie Energiebesparing eigen huis"

"Subsidie Gemeente Berkelland"
Het mooie van deze 2 subsidie regelingen is dat je van beide gebruik kunt maken: de subsidie mag bij elkaar opgeteld worden!

 

Heb je je al aangemeld, heb je alsnog interesse of twijfel je nog; kom naar de dorpsbijeenkomst op donderdag 7 november a.s. in het dorpshoes. Hier wordt het plan gepresenteerd en toegelicht. De leverancier kan al jouw vragen beantwoorden en je kunt meteen een offerte aanvragen. Tevens wordt er informatie gegeven over de subsidie mogelijkheden.

De bijeenkomst begint om 20:00 uur en je bent welkom vanaf 19:45.
 


Werkgroep duurzaamheid Gelster Besteet:

André Stoltenberg, Roberto Ova, Bas Bokhorst, Sander Klein Braskamp, Arjan Zieverink, Sibrecht van Schaaik en Karolien Dekkers (namens energieloket)

 

                       


Terug naar woonvisie Gelselaar