Opgave ledenvergadering Gelselaars Belang

vrijdag 5 maart 2021


Op woensdag 24 maart 2021 is de jaarlijkse ledenvergadering van Gelselaars Belang. Net als vorig jaar is dit online in verband met de coronacrisis en bijbehorende avondklok. We starten om 20.00 uur en de agenda vind je hier.

Om hier online bij te zijn is het belangrijk dat je je vooraf opgeeft. Doe dit vóór 24 maart 18.00 uur. Wij zorgen dan voor een uitnodiging per e-mail. In deze e-mail vind je een link waarmee je kunt deelnemen aan de vergadering. Je ontvangt deze e-mail op 24 maart tussen 18.00 en 19.45 uur.

Opgave kan via gelselaarsbelang@gelselaar.nl of een Whatsapp naar Rixt van Albeslo (secretaris Gelselaars Belang), telefoonnummer 06-28233158.

Voorstel nieuwe bestuursleden Gelselaars Belang

Zoals in elk bestuur, vinden er ook bij Gelselaars Belang om de zoveel tijd bestuurswisselingen plaats. Elk bestuurslid heeft een termijn van 4 jaar, welke eenmalig met 4 jaar verlengd kan worden. Na deze 4 of 8 jaar is het tijd om plaats te maken voor een nieuwe bestuurder, met weer frisse inzichten en nieuwe ideeën. Vanaf deze maand is onze secretaris Janine Koetsier aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid. Wij willen Janine bedanken voor haar kundige bijdrage en harde werk de afgelopen 8 jaar.

Idealiter streven we ernaar dat het bestuur van Gelselaars Belang een evenredige afspiegeling is van de Gelselaarse bevolking. Dus een gelijke verdeling man/vrouw, jong/oud, etc. Echter, deze keer waren we in de luxe positie dat er 2 mensen zijn die zich vrijwillig hebben aangemeld om tot het bestuur toe te treden. Graag willen wij van beide hun aanbod gebruik maken en hiermee het bestuur uitbreiden naar totaal 8 personen.

De twee kandidaat bestuursleden zijn Jan Buist en Wim Nummerdor. Beide heren zijn al sinds jaren verbonden met Gelselaar. Wim heeft veel bestuurservaring bij onder andere de OVG en kan goed kritische vragen stellen. Jan brengt veel ervaring met zich mee in de begeleiding van sociale- en financiële problematiek. Wij zijn ervan overtuigd dat beide heren een zeer goede aanvulling zijn op het bestaande bestuur.

Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 24 uur vóór aanvang van de ledenvergadering op 24 maart 20.00 uur via gelselaarsbelang@gelselaar.nl.


Terug naar overzicht