Efkes stille staon bie…. vrijdag 16 juni 2023

dinsdag 6 juni 2023

Werkgroep Begraafplaats Gelselaar (WBG) verzorgt, in overleg met de gemeente Berkelland,  sinds 2016  het onderhoud van de begraafplaats in Gelselaar.  Het streven van WBG is om de begraafplaats meer te laten zijn dan alleen een plaats waar je komt om een graf te bezoeken. Een plek waar je graag even in alle rust wilt en kunt zijn als in een park, onder de kolossale prachtige bomen.  In feite een “brug tussen dood en leven”. Een plek waar je samen met anderen eventueel herinneringen kunt delen.

In dat kader organiseert deze werkgroep vrijdagavond 16 juni 2023 om 19.30 uur op de begraafplaats Gelselaar weer de jaarlijkse bijeenkomst: “Efkes stille staon bie…..”.

Met gedichten, muziek en zang organiseert de werkgroep voor iedereen die dit wil een sfeervolle bijeenkomst. “Efkes stille staon bie…..” is een niet religieuze bijeenkomst en bedoeld voor iedereen die overleden geliefden, familie of vrienden op persoonlijke wijze willen herdenken. Ook als deze niet op de begraafplaats Gelselaar liggen of elders verstrooid zijn. Medewerking zullen verlenen: WBG, Jaap en Jopie Nijstad, gedichten voorlezers, zangvereniging “Comt nu met Sangh” o.l.v. Nelleke Dillingh – Sprong  en het “Tempelteam” van Excelsior o.l.v. Mirjam Leuverink- Kossink

Bij de werkgroep kwam afgelopen jaar een idee en vraag binnen of het mogelijk is een algemeen punt te creeren om bijvoorbeeld bloemen te leggen voor personen die niet hier begraven of uitgestrooid zijn. De werkgroep is er mee bezig gegaan en de verwachting is dat deze bijzondere plek met “Efkes stille staoin bie…. “ gereed zal zijn, en daar ook aandacht aan geschonken zal worden.

De werkgroep zorgt voor zitplaatsen en ontvangt u deze vrijdagavond 16 juni om 19.30 uur graag met een kop koffie/thee en een programmaboekje.

Werkgroep Begraafplaats Gelselaar

 


Terug naar overzicht