Dorpshoes Gelster

zondag 10 januari 2021

 

 


 

Beste vrijwilligers en gebruikers Dorpshoes Gelster en inwoners van Gelselaar,

Het bestuur wenst jullie allen een goed en vooral gezond 2021.
Normaal gesproken wensen we dit elkaar op 1 januari als we tijdens de nieuwjaorsvisite van Dorpshoes Gelster bij elkaar zijn. De reden waarom dat niet kan weten we allemaal. En daar komt bij dat de vele, plotseling opgedoken, virologen en deskundigen ons dagelijks op de hoogte houden van al dan niet tegenstrijdige “waarheden”.

De werkelijke praktijk en waarheid is dat het zeer besmettelijke Covid-19 corona virus vele mensen op verschillende manieren treft. Praktisch iedereen van ons kent bekenden die besmet zijn geraakt met dit virus. De meeste van hen hebben lichte tot matige symptomen en herstellen zonder opgenomen te hoeven worden. Maar velen van ons kennen ook mensen die er heel erg ziek door zijn geworden en/of overleden zijn. Ook is het zorgpersoneel extra zwaar belast door de vele werkuren, maar zeker ook door de impact die het bij hen heeft door het meemaken van schrijnende gebeurtenissen. Daarvan zijn er ook voorbeelden in onze kennissenkring. Wij wensen hen allen sterkte!!! Hopelijk zal de ingezette vaccinatie ons bevrijden van deze nare ziekte, maar zal het “normale doen en laten” wellicht nog even op zich laten wachten.

Naast deze grote gezondheidsproblemen zijn er ook velen – individuen, bedrijven en instanties – ernstig gedupeerd in materiële zin. Ook daarvan kennen we voorbeelden van hen die het (financieel) moeilijk hebben of nog krijgen. Daarnaast is het gehele sport- en culturele verenigingsleven praktisch tot stilstand gekomen.

Het corona virus heeft er ook voor gezorgd dat vele bestaande sociale contacten tot het nulpunt zijn gedaald. Dit merken we uiteraard ook heel goed bij Dorpshoes Gelster, waar nagenoeg alle sociaal culturele activiteiten zijn gestopt. Dit heeft grote impact gehad op het verenigingsleven, maar ook voor de individuele leden.

De senioren zagen vaste activiteiten verdwijnen zoals o.a. “Kokken in de grote Kökk’n” en de seniorenmiddagen. Met name het met meerderen gezellig bij elkaar zijn om te kletsen, missen ze. Ook jammer voor de nieuwe jeugdcommissie die enthousiast al verschillende activiteiten had gepland. De verenigingen zullen zich ongetwijfeld afvragen of al hun leden weer de inzet en instelling op kunnen brengen om zodoende met veel plezier de trainingen en repetities te bezoeken.

Gevolgen Covid-19 voor Dorpshoes Gelster
Voor Dorpshoes Gelster is dit alles natuurlijk ook niet leuk, want zonder inkomsten, met wel de vaste lasten, is er niet veel fantasie voor nodig om te stellen dat het financieel niet goed is gegaan in 2020. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het weer de goede kant op zal gaan. We hebben van de provincie, via de gemeente, nog enige financiële steun ontvangen om, een gedeelte van, de vaste lasten op te vangen.

Zeker ook hebben we sociale en financiële steun ontvangen door het houden van digitale spelen. We bedanken hierbij dan ook iedereen hartelijk voor de organisatie en presentatie van, en deelname aan, de online Muziekbingo’s en Top 2000 quiz. Op zaterdag 30 januari a.s. organiseren we weer een online muziekbingo, ditmaal de ‘vinyleditie’.

Op de agenda van 2021 zijn weer diverse activiteiten gepland waarvan de data te zien zijn op de site van Gelselaar en in het Gaanzepraotje. Of deze door kunnen gaan, is nog niet bekend. Nog niet gepland zijn de gezamenlijke maaltijden voor senioren: “Kokken in de grote Kökk’n”. Zodra die bijeenkomsten weer gehouden mogen worden zal de organisatie de data aan jullie bekend maken.

We staan natuurlijk open voor ideeën over online en ‘coronaproof’ activiteiten die we kunnen organiseren. Heb je ideeën, meld je dan vooral bij één van de bestuursleden.

5 jaar Dorpshoes Gelster en uitloting obligatielening
2021 is ook het jaar waarin het 5 jaar geleden is dat Dorpshoes Gelster haar deuren geopend heeft. Dit betekent dat we in 2021 het eerste deel van de obligatielening gaan terugbetalen. Hiervoor organiseren we een (waarschijnlijk online) bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt 10% van het totaal ingelegde bedrag uitgeloot. Hierover ontvangen jullie nog meer info via Gelselaar.nl, Dorpshoesgelster.nl en Facebook. Maar noteer alvast de datum waarop de loting plaats vindt in de agenda: donderdag 8 april 2021.

Bestuur Dorpshoes Gelster

Mariska, Jolien, Jorn, Sander, Wim

 


Terug naar overzicht