Algemene ledenvergadering Gelselaars Belang 2022

maandag 17 januari 2022

Op woensdag 23 maart organiseert Gelselaars Belang zijn jaarlijkse ledenvergadering.  Voor de notulen van vorig jaar en het jaarverslag 2021 klik hier.


Datum: woensdag 23 maart 2022, 20.00 uur
Locatie: Dorpshoes Gelster

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
  1. Speciaal welkom voor de gasten.
 2. Mededelingen
  1. Update werkgroepen.
  2. Mogelijkheid om vragen te stellen straks tijdens de rondvraag.
 3. Notulen ledenvergadering 24 maart 2021
  1. Na te lezen in ‘t Gaanze Praötje van januari en op gelselaar.nl.
 4. Jaarverslag 2021
  1. Na te lezen in ‘t Gaanze Praötje van januari en op gelselaar.nl.
 5. Financieel jaarverslag door de penningmeester
 6. Toelichting nieuwe statuten en handboek door Jan Buist
  1. Wil je de nieuwe statuten en het handboek vooraf inzien? Stuur dan een mail naar gelselaarsbelang@gelselaar.nl.
  2. Vaststellen nieuwe statuten door de ALV.
 7. Kascommissie
  1. Verslag kascommissie (door Sander Klein Braskamp en Jelle Klein Braskamp).
  2. Verkiezing nieuw kascommissielid (Sander is aftredend).
 8. Bestuursverkiezing
  1. Dit jaar is André Stoltenberg aftredend en niet herkiesbaar. Rixt van Albeslo heeft besloten het bestuur te verlaten. Jan Buist zal de functie van secretaris van Rixt ad interim overnemen. Bas te Velthuis neemt de functie van voorzitter over. Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur Annet Brunshorst voor.
 9. Informatie over stand van zaken en actualiteiten
  1. Woonvisie Gelster Besteet door Bas te Velthuis.
   1. De Heuver & kavels Heuver Zuid.
   2. Van Bevervoordestraat 17 (Doeleman).
   3. Plan Mensink.
   4. ProWonen.
  2. Herinrichting dorp door Arjan Zieverink.
  3. Groenonderhoud door Arjan Zieverink.
  4. Kruising Bollertweg door Arjan Zieverink.
  5. Ontwikkelingen nieuwe dorpsvisie door Wim Nummerdor.
  6. Stand van zaken antennemast Vodafone door Jan Buist.
 10. Rondvraag
  1. Vragen die vooraf aan de vergadering per mail of tijdens de vergadering worden gesteld, zullen nu behandeld worden.
 11. Sluiting door de voorzitter


Terug naar overzicht