Agenda - woensdag 22 maart 2023

Kokken in de grote kökken

woensdag 22 maart 2023 (17:00 t/m 19:00 uur)

Locatie: Dorpshoes Gelster

Één keer in de maand, ’s woensdags van 17.00 uur – 19.00 uur, wordt er in de Grote Kökk’n van het Dorpshoes Gelster door vrijwilligers voor de oudere (ex) inwoners van Gelselaar gekookt. Voor een klein bedrag kunnen de ouderen van een gevarieerd 3-gangendiner genieten. 

De “vaste gasten” krijgen een uitnodiging en anderen die evt. belangstelling hebben om ook deel te nemen worden verzocht zich te melden bij Marietje Draaijer.

Tel. Marietje Draaijer: 06 16927053

 Algemene ledenvergadering Gelselaars Belang

woensdag 22 maart 2023 (20:00

AGENDA LEDENVERGADERING GELSELAARS BELANG

Datum: woensdag 22 maart 2023, 20.00 uur
Locatie: Dorpshoes Gelster

Wil je erbij zijn? Aanmelden gewenst via gelselaarsbelang@gelselaar.nl


AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
  1. Welkom voor de gasten.
 2. Mededelingen
  1. Update werkgroepen.
  2. Mogelijkheid om vragen te stellen tijdens de rondvraag.
 3. Notulen ledenvergadering 23 maart 2022
  1. Na te lezen in ‘t Gaanze Praötje van januari en op gelselaar.nl.
 4. Jaarverslag 2022
  1. Na te lezen in ‘t Gaanze Praötje van januari en op gelselaar.nl.
 5. Financieel jaarverslag door de penningmeester
 6. Dorpsvisie en vervolgonderzoek: toelichting door Wim Nummerdor en Jan Buist
  1. Wil je de opzet van de dorpsvisie en onderzoeksvoorstel vooraf inzien? Stuur dan een mail naar gelselaarsbelang@gelselaar.nl.
 7. Kascommissie
  1. Verslag kascommissie (door Jelle Klein Braskamp en Kees van Beymerweerdt).
  2. Verkiezing nieuw kascommissielid (Jelle is aftredend).
 8. Bestuursverkiezing
  1. Dit jaar is Martijn Reurink aftredend en niet herkiesbaar.
 9. Informatie over stand van zaken en actualiteiten
  1. Woonvisie Gelster Besteet door Bas te Velthuis.
   1. De Heuver.
   2. Van Bevervoordestraat 17.
   3. Plan Mensink.
   4. ProWonen.
  2. Groenonderhoud door Arjan Zieverink.
  3. Kruising Bollertweg door Arjan Zieverink.
 10. Rondvraag
  1. Vragen die vooraf aan de vergadering per mail of  tijdens de rondvraag behandelen.

Sluiting door de voorzitter