Agenda - donderdag 2 maart 2023

Brainstorm-bijeenkomst verenigingen en stichtingen Gelselaars Belang

donderdag 2 maart 2023 (19:30

Locatie: Dorpshoes Gelster

Het bestuur van Gelselaars Belang heeft de besturen van verenigingen en stichtingen die Gelselaar leefbaar houden uitgenodigd voor een brainstorm-bijeenkomst op donderdagavond 2 maart in het Dorpshoes. Het bestuur van Gelselaars Belang is heel erg benieuwd wat er binnen de verenigingen, stichtingen en/of organisaties leeft. Samen willen we komen tot een aantal thema's die we de komende jaren centraal willen gaan stellen en willen gaan onderzoeken om de leefbaarheid in Gelselaar te behouden. Sociale cohesie is hierbij essentieel. Juist daarom willen we graag in eerste instantie van de besturen van Gelsterse organisaties ophalen wat er leeft en waar er eventueel zorgen over zijn. Niemand heeft een glazen bol, dus 100% de toekomst voorspellen kunnen we niet. Wel kunnen we er met zijn allen voor gaan zorgen dat Gelselaar over 20 jaar ook nog leefbaar is. 

Om dit onderzoek te kunnen doen heeft Gelselaar van de Gemeente Berkelland en de Provincie Gelderland een Dorpendeal toegewezen gekregen. Binnen de Dorpendeal is het mogelijk een uitgebreid onderzoek te laten doen naar de leefbaarheid van ons dorp en toekomst van de verenigingsaccommodaties. Vanuit deze Dorpendeal kunnen we als verenigingen en stichting gezamenlijk plannen maken voor de toekomst. Deze uitgewerkte plannen presenteren we aan de gemeente waarop we natuurlijk ervan uitgaan dat deze plannen ook uitgevoerd gaan worden. 

De bijeenkomst op 2 maart is wat op korte termijn gepland…toch willen we graag op de algemene ledenvergadering van Gelselaars Belang vervolgstappen zetten. Dit heeft ook te maken met de tijdsspanne van de Dorpendeal en afronding van het onderzoek, waarover het bestuur van Gelselaars Belang op 2 maart de besturen verder kan informeren.  Besturen zijn van harte welkom om met twee afgevaardigden naar het Dorphoes te komen op 2 maart aanstaande. Meer info:  gelselaarsbelang@gelselaar.nl

Bestuur Gelselaars Belang