Ganzenmarkt


St. Erfgoed Gelselaar houdt op 7 juli 2019 weer de jaarlijkse Ganzenmarkt.

Nog steeds onder de noemer kunst, cultuur en historie.

Op deze zondag is er om tien uur in de kerk een dialectdienst.

De markt wordt om elf uur geopend met het binnenlopen van de ganzen.  Ganzenhoedster Ellis Oldeboom zal dit begeleiden, samen met de nieuwe ganzenhoedsters

De hele dag door zijn de ganzen en ganzenhoedsters in de straten aanwezig.

Onder de noemer: “Kunst op de Deel” zijn er verschillende exposities op een aantal delen in de historische oude dorpskern. De dorpskern maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht.

De hele dag door kunt u genieten van muziek en dans.  

Te beginnen met de gitaarband Maple Suit op het podium in de buurt van café Florijn, vanaf half twee treden de Stedeker daansers uit Diepenheim op, gevolgd door het koor Efkes Anders om half drie.  

Excelsior zorgt voor een uitgebreide boeken- en speelgoedmarkt en een optreden van het jeugdorkest.

U kunt genieten van oude ambachten, maar er zijn ook verschillende andere leuke kramen.

Voor kinderen is er een kleedjesmarkt, op het weitje bij het Dorpshoes.

Voor inlichtingen en aanmelden: St. Erfgoed Gelselaar; 06-53186547.

 


Heeft u iets te verkopen, te laten zien, of maakt u muziek, dan bent u van harte welkom op 7 juli 2019 in Gelselaar.

Verkiezing van de beste Ganzenhoedster of ganzenhoeder is onderdeel van deze dag. Vanaf elf uur zijn er meerdere malen optredens met de ganzen.

 

Deelname is voor eigen risico en rekening.

Kosten particulieren: kraamhuur € 35,00    Kosten plaats € 15, --

 

Voor bedrijven prijs in overleg.  

 

Voor exposities of het maken van muziek kunnen aparte afspraken worden gemaakt, evenals voor demonstraties.

 

Organisatie: Stichting Erfgoed Gelselaar.

 

Opgave: Linie Hondeveld- Voortman, Diepenheimseweg 50, 7275 AR Gelselaar.

tel. 06-53186547 of per mail st.erfgoed.gelselaar@gmail.com

 

naam:

 

adres:

 

woonplaats:

 

activiteit/product:

 

neemt deel aan de Ganzenmarkt te Gelselaar op 7 juli 2019

 

Deelname wordt bevestigd door het storten van:

€………   op bankrekening NL06 RABO 0356 7204 54

tnv. Stichting Erfgoed Gelselaar.