Verslagen


Jaarverslag 2016

JAARVERSLAG 2016 GELSELAARS BELANG

 

Voorzitter
André Stoltenberg
Algemeen adjunct
Martijn Reurink
Secretaris
Martijn Reurink
Penningmeester
Magdalena Marijt
Leden
Mariëlle Wijnbergen
 
Janine Koetsier
Carolien Hargeerds
 
Arjan Zieverink


Ledenvergadering
Deze werd gehouden op 30 maart 2016 om 20.00 uur. De notulen van deze ledenvergadering zijn te lezen op de site van Gelselaar: www.gelselaar.nl en in het Gaanze praötje.

Informatie aan inwoners
De informatie richting inwoners over Gelselaarse activiteiten werd in 2016 ook weer verzorgd door de redacties van het Gaanze praötje en de site www.gelselaar.nl,

Vergaderingen bestuur Gelselaars Belang
Ook dit jaar is het bestuur van Gelselaars belang elke eerste dinsdag van de maand bijeen geweest voor het houden van de reguliere bestuursvergadering. Daarnaast is er een overleg geweest met de werkgroepen/ commissies die in feite onder Gelselaars Belang vallen maar zelf alle activiteiten verzorgen: Seniorencommissie, Dorpsböke, Paasvuurcommissie, WBG (werkgroep begraafplaats Gelselaar), St. Dorpshoes Gelster en AED-werkgroep. Ook vond er weer een overleg plaats met Stichting Erfgoed Gelselaar.

Projecten
Gelselaars Belang leden waren vertegenwoordigd in bijeenkomsten met de kleine kernen Berkelland, VKK Gelderland, Glasvezel buitengebied, (zwerf)afval en milieu, duurzame energie, dorpshuis, klompenpaden, buurtpreventieapp, boerderij Heinemans, herinrichting pleintje van Bevervoordestraat en de kerkenpaden onderhoudsclub

Begraafplaats Gelselaar
De WBG (werkgroep begraafplaats Gelselaar) is zeer vooruitstrevend te werk gegaan afgelopen jaar. Zij verzorgen op dit moment een groot deel van het onderhoud, en restaureren en onderhouden zelfs enkele graven.

Fiets- en wandelroutes
Gelselaar telt een aantal mooie fiets- en wandelroutes, het onderhoud hiervan wordt door de gemeente uitgevoerd. Omdat hier binnen de gemeente steeds minder budget voor is en de staat van de paden terug loopt is besloten het klein onderhoud van deze paden te gaan doen met vrijwilligers. Er zijn al diverse mensen die zich hiervoor hebben aangemeld en op 1 April 2017 staat de eerste klus dag aan deze paden gepland. Begin 2017 zal ook het nieuwe klompenpad gerealiseerd gaan worden. Dit landelijk bekende wandelpadennetwerk is onder begeleiding van Gelders Landschap samen met Noordijk en Geesteren tot stand gekomen.

Bezoek college van B en W aan Gelselaar
Op 26 Oktober heeft het college van Berkelland een bezoek aan Gelselaar gebracht. Met enkele geïnteresseerden, het bestuur van Gelselaars belang en het college van B en W werden er wandelend door Gelselaar enkele locaties bezocht. De locaties die bij deze rondgang onze aandacht hadden zijn: Doelemans, het voormalige schoolplein aan de Diepenheimseweg, de Heuver, zorgplan Mensink, de kolenloodsen aan de Pierinkdijk, het huidige schoolplein, de herinrichting/ uniforme dorpsinrichting van de Diepenheimseweg, dorpsstraat en Schoolstraat en de weg langs Krebbers naar het huidige Gelselaars feestterrein. Vanuit Gelselaars belang, de inwoners van Gelselaar en het college van B en W is deze avond als zeer nuttig ervaren.

Glasvezel in het buitengebied
Na veel voorbereidend werk door de gemeente en belangenverenigingen is het akkoord voor een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Berkelland bereikt. De officiële eerste schop in de grond heeft plaatsgevonden bij Erve Brooks op 12 December. De aangepaste doelstelling voor het daadwerkelijk kunnen gebruiken van het glasvezelnetwerk in het hele buitengebied van Berkelland is eind 2017.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt € 10,00 per jaar, ieder lid ontvangt 4 maal per jaar het Gaanze Praötje, hierin staan de activiteiten van de plaatselijke verenigingen vermeld. Dit krantje wordt door Gelselaars Belang gefinancierd en door een onafhankelijke redactie samengesteld.

Uw mening telt!
Gelselaars Belang wil graag van u horen wat u in deze tijd belangrijke zaken vindt voor de ontwikkeling van Gelselaar. Waar zou naar uw mening Gelselaars Belang zich voor in moeten zetten? Of wat zijn zaken van algemeen belang waarbij Gelselaars Belang kan ondersteunen? Uw mening horen wij graag!
U kunt contact opnemen met één van de onderstaande bestuursleden, of een mail sturen naar gelselaars belang(at)gelselaar(punt)nl

Bestuur Gelselaars Belang


Terug naar overzicht