Nieuws van Stichting Erfgoed Gelselaar


Ganzenmarkt 2019

Ganzenmarkt

ZONDAG 7 JULI 2019 TE  GELSELAAR

11.00 tot 17.00 uur

 

Ganzenhoeden, Muziek, Kunstexposities, Oude ambachten, boekenmarkt en

speciaal dit jaar: Oale Trekkers, miniaturen.

 

KERKPLEIN, DORPSSTRAAT, PASTORIEWEG, SCHOOLSTRAAT EN OMGEVING

 

Heeft u iets te verkopen, te laten zien, of maakt u muziek, dan bent u van harte welkom op 7 juli 2019 in Gelselaar.

Verkiezing van de beste Ganzenhoedster of ganzenhoeder is onderdeel van deze dag. Vanaf elf uur zijn er meerdere malen optredens met de ganzen.

 

Deelname is voor eigen risico en rekening.

Kosten particulieren: kraamhuur € 35,00    Kosten plaats € 15, --

 

Voor bedrijven prijs in overleg.  

 

Voor exposities of het maken van muziek kunnen aparte afspraken worden gemaakt, evenals voor demonstraties.

 

Organisatie: Stichting Erfgoed Gelselaar.

 

Opgave: Linie Hondeveld- Voortman, Diepenheimseweg 50, 7275 AR Gelselaar.

tel. 06-53186547 of per mail st.erfgoed.gelselaar@gmail.com

 

naam:

 

adres:

 

woonplaats:

 

activiteit/product:

 

neemt deel aan de Ganzenmarkt te Gelselaar op 7 juli 2019

 

Deelname wordt bevestigd door het storten van:

€………   op bankrekening NL06 RABO 0356 7204 54

tnv. Stichting Erfgoed Gelselaar.


Terug naar overzicht