Dorpsvisie 2015 concept


Dorpsvisie Gelselaar "Gelsters Genoegen"

De reacties van de inwoners op het concept dorpsvisie zijn gebundeld en de aangepaste dorpsvisie zal nu aangeboden worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland. Wij zullen hen verzoeken om de raad voor te stellen de dorpsvisie vast te stellen. 


Hieronder de aangepaste dorpsvisie "Gelsters Genoegen"


Werkgroep Dorpsvisie Gelselaar
(Andre Stoltenberg, Arjan Zieverink, Erna Koeslag, Jorrit Klein Braskamp, Janine Koetsier en Yvonne Groothuis).