Stichting Doelpunt


Stichting promotie voetbal voor kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking (motorisch, lichamelijk, geestelijk) worden bij reguliere voetbalverenigingen vaak moeilijk geaccepteerd, zelfs al is de beperking minimaal. Daarom zet Stichting Doelpunt zich in om voetbal voor kinderen met een beperking, ook wel bekend als G-voetbal, meer bekendheid en een groter draagvlak te geven. De stichting bestaat uit mensen die direct bij het G-voetbal betrokken zijn en het een warm hart toedragen.

Als centraal promotiemiddel organiseert Stichting Doelpunt een familiedag bij een Betaalde Voetbal Organisatie (BVO). Voor dit evenement worden − bijvoorbeeld via scholen voor cluster 3 of daaraan gerelateerde instellingen − kinderen uitgenodigd (met hun familie/gezin) die gezien hun beperking in aanmerking komen. Op deze manier wordt duidelijk zichtbaar hoeveel kinderen er zijn die wel willen voetballen maar in een reguliere competitie niet mee zouden kunnen komen.

Het voornaamste streven van Stichting Doelpunt is dat deze bewustwording leidt tot meer aandacht en mogelijkheden voor voetbal voor kinderen met een beperking.

Stichting Doelpunt
Diepenheimseweg 7
7275 AP Gelselaar

Telefoon: +31 6 21 27 06 73
E-mail: info@stichtingdoel.com
Web: www.stichtingdoel.com