Notulen Ledenvergadering


Secr.
Pierinkdijk 9
7275AJ Gelselaar
Tel. 06-53679321
E-mail: oranjevereniging@gelselaar.nl Gelselaar,                                                                                            
6 april 2022

Aanwezig H. Hoogstrate, F. Bokkers, J. Pasop, G. Voortman, G. Klein Braskamp, J. Berenschot, OP. O’Neil, I. Oltvoort, A. Zieverink, P. Kolkman, R. Grijsen, D.Uenk, B. Hondorp, W. Kossink, G. Otten, A. Otten, C. Arfman, D. Leuverink en J. Baack.
Afwezig met kennisgeving T. Hoogstrate en E. Rouhof
Aanwezig bestuur Linda, Jan, Loes K, Bernhard, Arnold en Alex

Agenda :

 1.  Opening door de voorzitter
   
 2.  Mededelingen
  • Uitnodiging naar alle leden de agenda erbij voor de uitnodigingen.
  • Agenda op gelselaar.nl op de site van Gelselaar Uitnodiging + Notulen.
   
 3. Notulen vorige vergadering 16 juni 2021.
  • Geen op en aanmerkingen
   
 4. Jaarverslag secretaris
  • Akkoord
   
 5. Jaarverslag penningmeester
  • Akkoord
  i. Er is een vraag over de energiekosten. Bij Krebbers is een slimme meter geplaatst waardoor de kosten voor ombouw zijn verrekend.
  ii. Er wordt in 2022 geen ledengeld geïncasseerd omdat in 2020 wel ledengeld is geïncasseerd maar in dit jaar geen zomerfeest is gehouden. Het ledengeld zal in 2023 weer worden hervat
   
 6. Verslag kascommissie (Jan Habets en Patrick Kolkman) en benoeming nieuw kascommissielid i.p.v. Jan Habets.
   i. Akkoord
  ii. Anton Zieverink heeft zich beschikbaar gesteld
   
 7. Bestuurswisseling
  • Nieuwe bestuursleden (geen)
  • Aftredende bestuursleden (geen)
   
 8. Koningsdag 2022
  • Planning Koningsdag
  i. Ochtend programma Klootschieten bij Florijn
  ii. Middagprogramma Edelweiss gelselaar en de Disco Kings DJ
   
 9. Zomerfeest 2022
  i. 85 jarig OVG
  ii. Vrijdag Keizer schieten en keizeringooien
  iii. Eindtijden tot 01.00 terrein leeg om 02.00
  iv. Thema Circus
  v. Vrijdag schieten
  vi. Zaterdag spelletjes door Marco toegelicht
  vii. Playback op vrije inschrijving. 1 nummer of medley
  viii. Buurten krijgen voorrang bij inschrijven
  ix. Muziek na de tijd DJ
  • Zondag kerkdienst
  • Bas en Mientje en afsluiting
   
 10. Rondvraag
  • Dick: Nieuwe leden mailadressen vragen.
  • Bert: Hoe zien jullie het zomerfeest We blijven vooralsnog op het terrein van Krebbers. Is er gekeken naar Alternatieven. Ja we hebben gekeken naar de sporthal maar op dit moment is dat nog niet aan de orde.
  • Gerrit Voortman: Kan er een inventarisatie buurten herindelen Dorpsbevers wordt zo wel heel groot. Wij vinden het als OVG lastig maar zullen dit met de buurtvertegenwoordigers overleggen er wordt hiervoor een overleg gepland.
  • Femke: Komt er wel weer versierde fietsen optocht. Er wordt voor de optocht een buitenschoolse activiteit georganiseerd door de OR van de school.
   
 11. 11.Sluiting 21.25 uur