Zomerfeest 2018

dinsdag 10 juli 2018

Eind augustus vieren wij zoals altijd ons zomerfeest.

Het zomerfeest wordt traditioneel gehouden aan de Diepenheimseweg op het terrein van de familie Krebbers.
Evenals in andere jaren willen wij de familie Krebbers dan ook hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van het bedrijfsterrein.

Het thema:  "De Vogel d'r af"
Zoals elk jaar hebben wij ook dit jaar weer hoge verwachtingen van het feest.
Wij hebben dit jaar namelijk het woord aan de jeugd gegeven. Het idee ontstond om de vrijdagavond om te dopen tot de “Vogel d’r af fuif”. De rest van het feest sluit natuurlijk hier op aan en het thema is dan ook “De Vogel d’r af”.
Zoals elk jaar past ook dit thema erg goed bij het feest want elk jaar gaat in Gelselaar op meerdere fronten de Vogel d’r af tijdens het feest.

Het programma: 

Donderdag
Wij beginnen natuurlijk op de donderdagmiddag met het sponsoruurtje met aansluitend de generale repetitie voor de playbackavond. Daarna is er gelegenheid om gezellig bij te praten met muziek van Hans Roerdink.

Vrijdag
Op vrijdag wordt het schoolfeest voor de basisschoolkinderen gevierd.
De avond begint met de rondgang door het dorp. De winnaars van het vogelgooien en vogelschieten van 2017 zullen u toezwaaien. Daarna ligt alles weer open in de strijd om de titel vogelgooiprins, schutterskoningin, schuttersprins en schutterskoning.
Of zullen Sem Bovenschutte, Lucas Spiegelenberg, Quinty Krebbers en Jari Klein Braskamp zich in 2018 gewoon opnieuw zullen laten kronen? Kom zelf kijken om dit mee te maken.
Na het vogelschieten hebben we met de band Premium en DJ Jelle TB een dubbele bezetting zodat u geen moment stil hoeft te staan op deze avond.

Zaterdag
Op zaterdagmiddag kunnen de buurten weer de krachten meten tijdens de traditionele zeskamp. Natuurlijk wordt de zeskamp gevolgd door de playbackavond. Na de playback kunt u lekker dansen op de muziek van de band X-plain. Bij X-plain zien we een oude bekende terug in de persoon van Arthur ter Voert, voormalig leadzanger van de band Hike.

Zondag
Op zondag starten wij met de kerkdienst in de tent en zoals gebruikelijk zal ook de kerkdienst in het teken staan van het thema.
Gelukkig zijn Mientje en Bas ook weer vast gelegd voor de zondag.
Natuurlijk willen we ook op zondag nog een beetje muziek en dit jaar hebben we DJ Appie Bracula uitgenodigd waarna we rond 15.30 uur de finish bereiken en weer een jaar moeten wachten op het volgende Gelsters Feest.

U komt toch ook weer feestvieren?
U bent van harte welkom van 30 augustus tot 2 september.


Terug naar overzicht