Wonen in Gelselaar

Café Restaurant Florijn in Gelselaar was 20 juni 2018 de ‘place to be’ voor inwoners in Gelselaar. Daar werd de aftrap gedaan voor het woonproject ‘Gelster Besteet’.

Het komende half jaar gaan inwoners de woonuitdagingen in het dorp in beeld brengen. Hiervoor worden ondermeer de woonwensen van de inwoners in Gelselaar in kaart gebracht.De avond werd gestart met een welkom door Bas te Velthuis, inwoner van Gelselaar. Bas zit samen met Biense Klein Braskamp namens de inwoners van Gelselaar in de projectgroep. Samen met gemeente Berkelland, woningcorporatie Pro Wonen en adviesbureau KAW sturen zij het project aan. Daarna sprak via een videoboodschap wethouder Patricia Hoytink-Roubos de aanwezigen toe. Vervolgens lichtte Froukje Homans van adviesbureau KAW toe wat het woonproject ‘Gelster Besteet’ inhoudt en wat de komende tijd samen met inwoners uit Gelselaar staat te gebeuren.

Kansen, uitdagingen en bedreigingen
Vervolgens werd in groepjes gesproken over kansen, uitdagingen en bedreigingen voor wonen en leven in Gelselaar. Dat leverde al de volgende reacties op:

  • Er is veel saamhorigheid en bereidheid om elkaar te helpen. Lukt dit ook in de toekomst?
  • Veel oudere inwoners zijn de laatste jaren vertrokken naar Borculo omdat daar meer geschikte woningen voor hen waren.
  • Voor het behoudt van het verenigingsleven en de school is het belangrijk dat er jongeren en jonge gezinnen komen wonen in het dorp. Gaat dat lukken met de huidige woningvoorraad in Gelselaar.
  • De laatste jaren is er meer verpaupering te zien door lege gebouwen en tuinen die minder onderhouden worden.Hoe blijven we het dorp leefbaar houden als steeds minder jongeren zich kunnen huisvesten in Gelselaar en inwoners van buiten af die er komen wonen op zich zelf blijven leven.

Circa 50 inwoners uit Gelselaar hebben die avond hun wensen laten horen over het wonen nu en in de toekomst in Gelselaar. Belangrijk is dat meer inwoners hun wensen kenbaar maken. Van al die wensen worden uitdagingen geformuleerd waar inwoners in projectgroepen mee aan de slag kunnen gaan

6 juli start woonwensen enquête
Vanaf 6 juli 2018 wordt daarom een woonwensen enquête gehouden onder alle inwoners in Gelselaar. Via een brief ontvangen inwoners van Gelselaar hier meer informatie over. Na de enquête worden er ook nog gesprekken gevoerd met inwoners over hun woonwensen. Eind september worden de resultaten van de enquête verwacht en natuurlijk weer gedeeld met alle inwoners. Het hele traject is te volgen op www.gelselaar.nl.


Terug naar woonvisie Gelselaar