Mobiele bereikbaarheid Gelselaar

zondag 18 maart 2018

Op dringend verzoek van de Gelselaarse bevolking heeft de gemeente Berkelland in maart van dit jaar bij de providers geklaagd over de slechte dekking van het mobiele netwerk in de kern Gelselaar. Inmiddels heeft één van de providers (T-Mobile) de intentie uitgesproken om mogelijkheden tot verbetering aan te brengen in Gelselaar. De gemeente heeft daarom samen met inwoners gekeken wat een goede plek zou kunnen zijn voor het plaatsen van een mast. Hierbij is de voorkeurs voor een locatie bij de begraafplaats uitgesproken (beste dekking en goed landschappelijk inpasbaar). Aangezien het maken van en mast een grote investering is, is de gemeente bereid om hiervoor de gronden gratis ter beschikking te stellen.

Onderzoek
T-Mobile is gestart met onderzoeken om te bekijken of er een mast geplaatst kan worden op de voorkeurslocatie. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat er op relatief korte afstand nog een mast aanwezig is. Het betreft hier de voormalige mast van Orange aan de Noordijkerveldweg. Destijds is Orange overgenomen door T-mobile, waardoor deze mast nu eigendom is van T-mobile. Op basis van de huidige technieken en verbetering van de signaalapparatuur zou deze mast nu wel een belangrijke rol kunnen vervullen. Aangezien de omvang van de bevolking in Gelselaar relatief klein is, is er ook sprake van een beperkte belasting van het capaciteit van de mast. Om deze reden heeft het bestuur van T-mobile besloten om apparatuur te plaatsen in de bestaande mast en af te zien van de bouw van een nieuwe mast.

Bijkomend voordeel van deze stap is dat er geen procedure benodigd is, waardoor eerder een oplossing gevonden wordt voor het slechte bereik. De technische verkenning heeft inmiddels plaatsgevonden en ingeschat wordt dat in het eerste kwartaal de mast operationeel gemaakt wordt.

T-Mobile begrijpt het belang van goede dekking en is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij verwachten met deze keuze op korte termijn verbetering te kunnen brengen in Gelselaar.

Bericht opgesteld door Gemeente Berkelland in samenspraak met Gelselaars Belang.


Terug naar overzicht