Ledenvergadering Oranjevereniging

vrijdag 1 maart 2019


Secr. Aaftinksdijk 2
7275 BK Gelselaar
Tel. 0545-286871
E-mail: Sander@Spiegelenberg.com
                                                                                                                             Gelselaar, 26-02-2019

Aan de leden.

Geachte leden,
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering 2019. Deze wordt gehouden op donderdag 21 maart 2019 in het Dorpshoes.
De vergadering begint om 20.00 uur.

Op de agenda staan de volgende punten:

 1.  Opening.
   
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
   
 3. Notulen vorige ledenvergadering.
   
 4. Jaarverslag secretaris.
   
 5. Jaarverslag penningmeester.
   
 6. Verslag kascommissie (Christine Arfman en Sander Klein Braskamp) en benoeming nieuw kascommissielid i.p.v. Sander Klein Braskamp.
   
 7. Aftredend: Albert ten Have en Erika Wannink.
  Nieuwe bestuursleden: Erwin Ruiterkamp en Jan Ruesink
   
 8. Pauze
   
 9. Koningsdag 2019.
  Presentatie programma
  Aanpassing regelement t.a.v. gastspelers
   
 10. Zomerfeest 2019
  Presentatie programma
  Aanpassing regelement t.a.v. gastartiesten
   
 11. Ideeën buurten
   
 12. Rondvraag
   
 13. Sluiting


Terug naar overzicht