Info Dorpshoes Gelster

maandag 1 oktober 2018

Informatie vanuit het bestuur

 

Tijdens het 2e en 3e kwartaal in 2018 zijn er, naast het reguliere verenigingsgebruik, ook extra activiteiten georganiseerd in Dorpshoes Gelster.
 

  • Op 11 mei streden 25 deelnemers om het eerste Gelsterse kampioenschap poolbiljarten. Dick Wanink werd winnaar. Volgend jaar zal dit zeker weer georganiseerd worden.
  • In de week van 11 juni werd de uitslag bekend van de Rabo actie: “Hart voor de Achterhoek”. Dat velen ook een hart voor Dorpshoes Gelster hebben bleek uit het bedrag, ruim € 800, wat we in ontvangst konden nemen. Allen die op Dorpshoes Gelster hebben gestemd: Hartelijk bedankt!!! Dit bedrag is, zoals vooraf aangegeven, bestemd voor de aanschaf van een traplift. Het ontvangen bedrag is ongeveer 1/5 gedeelte van het bedrag wat nodig is om een degelijke en veilige traplift te laten installeren. Momenteel is het bestuur bezig om nog meer subsidieverstrekkers te zoeken en mogelijkheden te vinden om inkomsten uit extra activiteiten te halen.  
  • Ook in de afgelopen twee kwartalen genoten vele senioren maandelijks van “Kokken in de Grote Kökk’n” Het ”succes” zit niet alleen in de kookkunst en het enthousiasme van de vrijwilligers, maar zeker ook door de sociale contacten tijdens deze bijeenkomsten. De vervolgdata staan vermeld in het Gaanzepraotje en op de Gelselaar Site.
  • Bijna 80 bezoekers kwamen op 15 september naar Dorpshoes Gelster voor het kijken naar de verfilming van het boek van Gert Jan Oplaat: “Mirrewinter”. Het komende jaar zal er zeker weer een filmavond voor volwassenen worden georganiseerd. 
  • De top 2000 quiz welke gepland was op 15 december a.s. wordt, i.v.m. een andere activiteit op die dag, verschoven naar vrijdag 14 december. Via de Gelselaar site en social media volgt nadere informatie.
  • De kunstroute 2018 “Kijk op kunst Borculo” wordt gehouden op 6 - 7 en 13 - 14 oktober. Op verschillende locaties in het dorp, o.a. in Dorpshoes Gelster, wordt kunst tentoongesteld. Alle leerlingen van de GA van der Lugtschool gaan tijdens de kinderboekenweek het onderwerp “Vriendschap” vormgeven in een kunstwerk. Deze zullen tijdens de kunstroute in “De Grote Kökk’n” van het Dorpshoes tentoongesteld worden. 
  • Op 1 januari 2019 gaan we elkaar, onder het genot van een drankje en hapje, het allerbeste wensen voor 2019 tijdens de Niejaorsvisite. Nadere info volgt
  • Op vrijdag 4 januari 2019 worden er weer films voor de jeugd gedraaid. Hierover krijgen de kinderen nog aparte informatie
  • In de week van 22 tot 27 oktober a.s. zullen door “profs” en vrijwilligers de houten zijgevels worden vervangen. Zoals in de onderhoudsrapportage staat vermeld worden nieuwe planken gemonteerd en deze gedeeltes ook geïsoleerd. Dit is het laatste gedeelte van de verbouw zodat het gehele gebouw nu goed geïsoleerd is. Wat duurzaamheid betreft zijn we in gesprek met deskundigen over het plaatsen van zonnepanelen en andere energie besparende maatregelen.


Bestuur Stichting Dorpshoes


Terug naar overzicht