Herkansing 14e JdB-toernooi op zondag 21 oktober

donderdag 11 oktober 2018Op zaterdag 22 september jl. hebben wij helaas moeten besluiten om het 14de Gelsterse JdB-toernooi niet door te laten gaan, i.v.m. het slechte en koude weer. Dit vinden wij uiteraard heel jammer, daarom gaan we dit toernooi alsnog spelen en wel op zondagmiddag 21 oktober 2018 om 15:00 uur. De organisatie gaat eind van de ochtend in beraad of er buiten gespeeld kan worden en anders wordt het toernooi in  de sportzaal gehouden.
Opgave kan nog tot uiterlijk vrijdagavond 19 oktober a.s. om 18:00 uur via ingrid.stokkink@gmail.com

Enkele mededelingen:

  • Het welkomstwoord is om 15:00 uur. Graag op tijd aanwezig zijn, zodat we ook op tijd kunnen beginnen. Dus allen graag om 15:00 uur aanwezig.
  • De consumpties zijn (uiteraard) voor eigen rekening.
  • Deelname kost u slechts € 1,00 per persoon per middag. Deze wordt aan het einde van de middag verrekend met het afrekenen van uw consumpties. Graag zoveel mogelijk gepast betalen. Tegenwoordig kunt u ook met “pin” betalen. De één euro voor de hapjes graag contant afrekenen !
  • De kantine sluit om 18:30 uur (dus laatste bestelling om 18:15 uur).
  • Hebt u nog ideeën en/of suggesties; laat het ons dan even weten.
  • We gaan weer op de buitenbanen boulen op de vrijdagavonden 12 april, 10 mei,14 juni, 12 juli, 23 augustus en het 15e Gelsterse JdB-toernooi wordt gespeeld op zaterdag 21 september 2019. (opgave is al mogelijk)

Noteer in uw agenda !!!:
Indoor JdB op vrijdag 23 november 2018 en vrijdag 22 februari 2019.
(Opgave kan vanaf heden via onderstaand mailadres en ook tijdens de JdB-middag van 21 oktober.)

Het is natuurlijk altijd mogelijk om de baan te gebruiken buiten de vastgestelde tijden.
Meer informatie daarover kunt u krijgen bij één van de bestuursleden van EGVV.

Tot ziens bij de JdB-banen (indoor of outdoor). We hopen jullie te mogen begroeten.

Groet namens de JdB-organisatie,
Ingrid Stokkink, 482028, 06 – 50496598, ingrid.stokkink@gmail.com


Terug naar overzicht